« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Mirkovice - rozhodnutí o schválení návrhu (PDF, 290 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 290 KB)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Český
<br> Krumlov
<br> 5.května 287,Plešivec,381 01 Český Krumlov
<br>
<br>
Spisová značka.:2RP674/2016-505202
Č.j.:SPU 161356/2019
<br> Vyřizuje:Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
Telefon:XXXXXXXXX
E-mail: m.sediva@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
<br>
V Českém Krumlově dne: 17.6.2019
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Český Krumlov (dále jen
„Pobočka Č.Krumlov“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle
§ 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č <.>
229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů <,>
<br>
rozhodl
podle ust.§ 11 odst.4 zákona takto:
<br> návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mirkovice zpracovaný jménem firmy
TRAVAL s.r.o <.>,se sídlem Čechova 395/59,370 01 České Budějovice,pod č.zakázky 1419-2015-
505202 Ing.Vendulou Valentovou (číslo rozhodnutí úředního oprávnění 28119/01-5010),která je
osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav <,>
<br>
<br> se schvaluje <.>
<br> Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 5 zákona,v souvislosti s ust.§ 68 správního řádu <.>
<br> Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č.1 tohoto rozhodnutí,která je
nedílnou součástí výroku <.>
<br>
O D Ů V O D N Ě N Í
<br>
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Mirkovice (dále jen KoPÚ) byla zahájena dne
02.02.2016 v souladu s ustanovením § 6 odst.3 a 4 zákona č.139/2002 Sb.na základě žádosti
<br>
<br>
<br> SPU 161356/2019 2
<br> vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním území...

Načteno

edesky.cz/d/3109486

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz