« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trboušany a navazující části k. ú. Maršovice - Pozvánka na závěrečné jednání-ÚD (PDF, 181 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 181 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br>
<br> Naše značka: SPU 156628/2019/Lně
Spisová značka: 2RP15254/2011-130755
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.lnenickova@spucr.cz
<br> Datum: 15.4.2019
<br>
<br>
Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Trboušany a navazující části katastrálního území Maršovice
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a
podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
svolává
dle ustanovení § 11 odst.3 zákona
<br> závěrečné jednání <,>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
Závěrečné jednání se uskuteční dne 26.6.2019 v 15:00 hodin v Kulturním domě (Obecní úřad) <,>
Trboušany 113.(Prezence účastníků od 14:30 hod.) <.>
<br> Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem <,>
o kterém bude rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> 2019-04-15T13:32:38+0200
Ing.XXXX XXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz