« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Upřesnění obvodu KoPÚ Český Herálec (PDF, 163 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 163 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12,Žďár nad Sázavou 1,591 01 Žďár nad Sázavou
<br>
<br> Naše značka: SPU 219576/2019
Spisová značka: 2RP17210/2014-520205
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.hrdlicka@spucr.cz
<br> Datum: 30.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Oznámení o upřesnění obvodu komplexních pozemkových úprav
KoPÚ Český Herálec
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Žďár nad Sázavou,jako příslušný správní úřad podle
zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,v platném
znění a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br>
oznamuje <,>
<br>
že v souladu s ust.§ 3 odst.2 zákona došlo k upřesnění obvodu (rozšíření) komplexních pozemkových úprav
o pravou část vodního toku Svratky (k.ú.Herálec na Moravě) v lokalitě za čističkou odpadních vod směrem ke
Svratce.Jedná se o pozemky vodního toku dle přiloženého snímku a do obvodu pozemkových úprav byly
zahrnuty za účelem odstranění současné spůlné katastrální hranice vedoucí uprostřed vodního toku.Dále
pak byla do obvodu pozemkových úprav zahrnuta parcela p.č.KN 196/2,vodní tok,v k.ú.Kocanda.I zde se
jedná o spůlnou katastrální hranici uprostřed vodního toku.Zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu
KoPÚ a projednání soupisu nároků již proběhlo dle tohoto upřesněného obvodu <.>
<br> (Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Herálec na
Moravě byla vyvěšena na úředních deskách Obce Herálec a Pobočky Žďár nad Sázavou ve dnech 2.5.- 17.5 <.>
2016.Dnem zahájení pozemkových úprav je 17.5.2016.Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o
komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Kocanda byla vyvěšena na úředních deskách Ob...

Načteno

edesky.cz/d/3039504

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz