« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - KoPÚ Ústup - pozvánka na závěrečné jednání (PDF, 179 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 179 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Blansko
Poříčí 1569/18,678 42 Blansko
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 379939/2019
Spisová značka: 2RP2677/2016-523202
<br> Vyřizuje.: Ing.Vladislav Čípek
Tel.: 725409939
ID DS: z49per3
E-mail: v.cipek@spucr.cz
<br> Datum: 23.9.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ústup <.>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Blansko (dále jen
„pozemkový úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb.<,>
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
svolává
<br>
dle ustanovení § 11 odst.3 zákona
<br>
závěrečné jednání <,>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
Závěrečné jednání se uskuteční dne 7.října 2019 v 16:00 hodin v sále kulturního domu (Ústup
čp.36) <.>
<br> Na tomto jednání pozemkový úřad zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky
s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<br>
S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
2019-09-23T16:03:22+0200
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz