Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 03. 2015 Nařízení 1/2015
12. 03. 2015 Dokument "EX1650/07-77-Dražební..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "dražební řád a dražeb..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "120 EX 10366/09-137-d..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "EX 1760/13-78 usnesen..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "EX 2667/13-52 usnesen..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "dražební řád a dražeb..." již není dostupný.
10. 03. 2015 Oznamení záměru na úřední desce - Polanský
06. 03. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Domoradice
06. 03. 2015 "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" - předání závěru zjišťovacího řízení dle zá...
06. 03. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Dobrkovice, Latrán
06. 03. 2015 VŘ referent OP a CD (doba určitá)
06. 03. 2015 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
06. 03. 2015 veřejné projednání RP ŠEŘÍKOVÁ STRÁŇ
04. 03. 2015 Oznámení starostovi Města Č.K. - VŘ garáž a Žádost o zveřejnění na úřední desce.
03. 03. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
27. 02. 2015 VŘ - vedoucí OF II.
27. 02. 2015 Dokument "[20#5859295#53D6] Usn..." již není dostupný.
27. 02. 2015 Dokument "EX 479/04-101 DV,104 ..." již není dostupný.
27. 02. 2015 Dokument "veřejná vyhláška - žá..." již není dostupný.
19. 02. 2015 "Národní plán povodí Dunaje" - předání závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.
19. 02. 2015 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
18. 02. 2015 Pozvánka na ZM 26.2.2015
18. 02. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Horní Brána, Latrán
18. 02. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Vyšný, Nádražní Předměstí
18. 02. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Plešivec, Latrán, Nádražní Předměstí
16. 02. 2015 Dokument "DV 139 EX 25598/13-07..." již není dostupný.
16. 02. 2015 VŘ referent PP 2x
16. 02. 2015 Vyhlášení VŘ - všeobecné praktické lékařství - úvazek 1,0 pro spádové území Velešín a okolí
12. 02. 2015 VŘ referent PR
12. 02. 2015 VŘ vedoucí ODaSH
11. 02. 2015 Ukončení činnosti MUDr. Petrové, zub. lékař
11. 02. 2015 VZ SEN komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov II
11. 02. 2015 Změna č.15 ÚPO Č.Krumlov
10. 02. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
09. 02. 2015 Dokument "103 Ex 16818/11-44 Dr..." již není dostupný.
06. 02. 2015 Oznámení na ÚD - pronájem prostor v budově na st.p.č.3033-stánek Špičák
05. 02. 2015 VZMR oprava krovu Radniční Výzva k podání nabídky
04. 02. 2015 Zrušení VZMR Noviny města Český Krumlov- grafická úprava, tisk a distribuce
04. 02. 2015 VŘ sociální kurátor
04. 02. 2015 VZMR Demolice ubytovny BIOS u plaveckého bazénu Č. Krumlov
03. 02. 2015 oznámení na ÚD-výpůjčka Šimánko
03. 02. 2015 Oznamení záměru na úřední desce
02. 02. 2015 Dokument "Žádost o zrušení údaj..." již není dostupný.
02. 02. 2015 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015 - ORP Český Krumlov
02. 02. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
02. 02. 2015 VŘ - referent ÚP
30. 01. 2015 Dokument "EX 1099/13-204 dražeb..." již není dostupný.
30. 01. 2015 Vyhláška o spádových obvodech
29. 01. 2015 Dodatečná informace č.1 k VZ ev. číslo VZCK 0010/2015/oRKVZ/Pe

XML