Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 04. 2015 vraky - vyvěšení - Fiat Brava a Alfa Romeo
03. 04. 2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.
03. 04. 2015 Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky Dětského domova, ZŠ a ŠJ Horní Planá
03. 04. 2015 Program podpory zahraniční spolupráce 2015
03. 04. 2015 Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky Střední školy rybářské a vodohosp., Třeboň
03. 04. 2015 oznámení na ÚD-pacht Bártlová
02. 04. 2015 oznámení na ÚD-pronájem Kolouchová
01. 04. 2015 Oznamení záměru na úřední desce - Mihaly
01. 04. 2015 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
01. 04. 2015 Valná hromada svazku obcí České dědictví UNESCO
01. 04. 2015 oznámení na ÚD-prodej Škrabalovi
31. 03. 2015 VŘ - referent PP OÚPaPP
31. 03. 2015 Dokument "009 EX 2928/08-138-Dr..." již není dostupný.
30. 03. 2015 Žádost o zveřejnění na úřední desce obce - VŘ obrazy 2.kolo
30. 03. 2015 Dokument "074 EX 23236/10-064, ..." již není dostupný.
30. 03. 2015 Oznámení vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Ktiš
30. 03. 2015 8NC1308/2014, vyhláška+př. Lh 23/4
26. 03. 2015 Vyhlášení VŘ - dětská kardiologie pro spádové území: okres Č. Krumlov a Městys Ledenice
24. 03. 2015 Referent PK ODaSH
24. 03. 2015 VŘ referent PR II.
23. 03. 2015 Výběrové řízení Gastro trhy v roce 2015
20. 03. 2015 Závěr zjišťovacího řízení Úpravy tepelného zdroje v Č.K.-Domoradicích na spalování biomasy
20. 03. 2015 Oznámení o vyhlášení VŘ na jednatele Lesy města
20. 03. 2015 Oznám. o vyhláš. VZMR Č. Krumlov - sídliště Vyšný výměna kanalizace čp. 123,124
19. 03. 2015 VZMR Úprava okolí HB. rybníka Reko sociál. zařízení
19. 03. 2015 VZ TDI a KBOZP SEN ZŠ Za Nádražím
19. 03. 2015 VZMR Plavecký bazén - solární ohřev bazénové vody
19. 03. 2015 VZMR Výměna oken ZŠ Linecká, Č. Krumlov
19. 03. 2015 VZMR Č. Krumlov, Vyšný Úpravy vodovodu u VDJ Hošek
19. 03. 2015 VZMR Č. Krumlov - sídliště Vyšný Výměna kanalizace u čp. 123, 124
19. 03. 2015 VZMR Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Krumlov
19. 03. 2015 Pozvánka na ZM 26. 3. 2015
17. 03. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
13. 03. 2015 Nařízení 1/2015
12. 03. 2015 Dokument "EX1650/07-77-Dražební..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "dražební řád a dražeb..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "120 EX 10366/09-137-d..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "EX 1760/13-78 usnesen..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "EX 2667/13-52 usnesen..." již není dostupný.
12. 03. 2015 Dokument "dražební řád a dražeb..." již není dostupný.
10. 03. 2015 Oznamení záměru na úřední desce - Polanský
06. 03. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Domoradice
06. 03. 2015 "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" - předání závěru zjišťovacího řízení dle zá...
06. 03. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Dobrkovice, Latrán
06. 03. 2015 VŘ referent OP a CD (doba určitá)
06. 03. 2015 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
06. 03. 2015 veřejné projednání RP ŠEŘÍKOVÁ STRÁŇ
04. 03. 2015 Oznámení starostovi Města Č.K. - VŘ garáž a Žádost o zveřejnění na úřední desce.
03. 03. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
27. 02. 2015 VŘ - vedoucí OF II.

XML