Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU sil. č. II/163 Vyšší Brod, snížení obrubníků u obchodu COOP
17. 09. 2020 Usnesení o přerušení řízení
17. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka komunikace - Modernizace sil. II/143 Dobročkov-Brloh
17. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka sil. III/1572, úsek křižovatka se sil. II/157 - Drahosl
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb
16. 09. 2020 Pozvánka na jednání ZM č. 7 24.9.2020
15. 09. 2020 Poskytnutí neinvestiční dotace Centru pro pomoc dětem a mládži o.p.s. na pokrytí ztráty z roku 2019
15. 09. 2020 Sdělení - universální: odnětí vlastnického práva k pozemku p.č. 683/4 o výměře 1 m2, který bude oddě
15. 09. 2020 Oznámení na úřední desce (pronájem pozemku JČ kraji v k. ú. Český Krumlov)
14. 09. 2020 Oznámení na úřední desce (prodej pozemků části 207/1 a 223/2 Český Krumlov)
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu
14. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu:
11. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU Tovární ulice, Český Krumlov
11. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 09. 2020 Zrušení 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
09. 09. 2020 rozhodnutí o zařazení komunikací do kategorií a tříd: Žádost o zařazení místních komunikací do tříd
08. 09. 2020 Oznámení na úřední desce (prodej pozemků části 207/1 a 232/2 Český Krumlov)
08. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti veř.vyhl.: vrak 2C5 7008 - Špičák, Český Krumlov
07. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: povolení zvláštního užívání komunikace + stanovení přechodné úpr
07. 09. 2020 Jmenování členů OVK- starosta
07. 09. 2020 Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 6 ze dne 27.8.2020 - přehled přijatých usnesení
04. 09. 2020 Dokument "094 EX 07351/18-083 ..." již není dostupný.
04. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Výstavba D3 - převedení dopravy ze silnice III/15534 km 0,5 na
03. 09. 2020 Oznámení o nálezu věci - mobil. telefon zn. Apple
03. 09. 2020 Rozpočtová opatření k 31.08.2020
03. 09. 2020 Oznámení o nálezu věci - 5x klíče, dámské hodinky, náramek Pandora
02. 09. 2020 Pozvánka na první zasedání OVK
02. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
02. 09. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024
01. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Prodloužení vodovodního řádu v obci Třísov
01. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení ůřechodné úpravy provozu na PK - MK Černá v Pošumaví
01. 09. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - MK Tavírna
01. 09. 2020 Svolání 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
31. 08. 2020 Dokument "203 Ex 03234/20 Draže..." již není dostupný.
28. 08. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na PK III/1638, MK v obci Bližná
28. 08. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
28. 08. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
28. 08. 2020 Oznámení záměru prodeje
28. 08. 2020 Dokument "USN 217EX 00160/18-33..." již není dostupný.
27. 08. 2020 stanovení místní úpravy provozu: úprava značení na místní komunikaci k zámecké zahradě v Českém Krum
27. 08. 2020 Oznámení o nálezu věci - dron
27. 08. 2020 Oznámení o nálezu věci - klíče - 3 klíče, čip, kartička Tesco
27. 08. 2020 Oznámení o nálezu věci - černý plastový klíč s modrou plastovou visačkou s nápisem Renault
27. 08. 2020 Oznámení o nálezu věci - nález brože
27. 08. 2020 nález hodinek - Pivovarská zahrada
27. 08. 2020 Oznámení o nálezu věci - nález klíče od vozidla s kovovým přívěškem s nápisem JMA Spain
27. 08. 2020 Oznámení o nálezu věci - menší černá peněženka s finančním obnosem
27. 08. 2020 Oznámení o nálezu věci - mobilní tel. zn. Redmi Xiaomi Note 8 modré barvy
27. 08. 2020 Oznámení o nálezu věci - nález látkového pouzdra
27. 08. 2020 Oznámení o nálezu věci -3x svazek klíčů

XML