Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 09. 2022 Rozpočtová opatření k 02.09.2022
01. 09. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Uz + ZU sil.č. III/16315 Lipno n. Vlt. - Slupečná
01. 09. 2022 Prominutí poplatku z pobytu a za komunální odpad ukrajinským uprchlíkům
01. 09. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu
30. 08. 2022 POZVÁNKA na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK
30. 08. 2022 Dokument "rozhodnutí - stavby v..." již není dostupný.
29. 08. 2022 Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021 - 2027 ? zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vliv...
29. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: výměna vodovodního řadu ul. Pod Hájí - Vyšný, Český Krumlov
26. 08. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka+ZU sil. III/1611 - Czech in-line Vyšší Brod 2022,
26. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka Mezipotočí - Slavkov - Veleslavice
26. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: provedení vodovodní a kanalizační přípojky k objektu č.p. 98 v P
25. 08. 2022 Dokument "217EX 00423/21-230 ED..." již není dostupný.
25. 08. 2022 Informace - září 2022
25. 08. 2022 Program ZM č.7_01. 09. 2022
24. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka, ZU, PÚP - sportovní akce Kájovská desítka
24. 08. 2022 Rozhodnutí - zamítnutí žádosti: Určení neexistence veřejně přístupné účelové komunikace - komunikac
24. 08. 2022 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Prodloužení platnosti stavebního povolení - Rekonstru
24. 08. 2022 Oznámení na ÚD - záměr pronajmout nebytový prostor v areálu kasáren
23. 08. 2022 Zveřejnění záměru pronájmu
23. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Prodloužení obecní kanalizace v Holubově
23. 08. 2022 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Český Krumlov a 1/3 Senátu Parlamentu
23. 08. 2022 Svolaní prvního zasedání okrskové volební komise 2022
23. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba chodníku podél sil. II/160 v rámci stavby Centrum Pleši
23. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: závod minikár Krumlovská serpentina 2022
19. 08. 2022 Dokument "Dodatek č.1 k dražebn..." již není dostupný.
18. 08. 2022 VŘ - sociální pracovník OŠSPD
18. 08. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání silnice III/1605
18. 08. 2022 Nabídkový list
18. 08. 2022 Rozpočtová opatření k 31.07.2022
12. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Oprava obvodové kostelní zdi v obci Chvalšiny
12. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu
12. 08. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+posuv. uzávěra - Cyklistický závod a vyjížďka ČEZ kolem
11. 08. 2022 Vyvěšení-Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízení
11. 08. 2022 Vyvěšení-Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízení
11. 08. 2022 stanovení místní úpravy provozu: Stanovení MÚP na železn. přejezdech v k.ú. Herbertov a Bolechy
11. 08. 2022 Výzva k odstranění vozidla: odstavené vozidlo VW Passat - sídl. Mír, Český Krumlov
11. 08. 2022 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "změna dokončené stavby - stavební úpravy, rekonstruk
11. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání silnice III/16310 v obci Plánička
11. 08. 2022 Oznámení pro voliče a volební strany
10. 08. 2022 Nařízení č. 6/2022
10. 08. 2022 Nařízení č. 5/2022
09. 08. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Sportovní akce Běhej lesy Boletice 2022
09. 08. 2022 Výzva k odstranění vozidla: odstavené vozidlo Škoda Felicia Combi, RZ 5C6 4924
09. 08. 2022 Výzva k odstranění vozidla: odstavené vozidlo BMW 320 l, RZ 8C4 5532
09. 08. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+Uz MK Za Plevnem - rekce STL plynovodu - Revis
09. 08. 2022 Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
08. 08. 2022 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku část p.p.č. 1294/7 k. ú. Český Krumlov)
08. 08. 2022 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku část p.p.č. 1299/1 k. ú. Český Krumlov)
08. 08. 2022 Volební kampaň

XML