Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 Ceny vodného a stočného pro rok 2022
03. 12. 2021 Oznámení na ÚD - záměr pronajmout nebytový prostor v areálu kasáren
02. 12. 2021 Rozpočtová opatření k 30.11.2021
02. 12. 2021 Nabídkový list - prodej bytu Plešivec 387
01. 12. 2021 Oznámení o nálezu věci - dětské kolo
01. 12. 2021 Návrh rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2022
29. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Páteřní síť dobíjecích stanic - lokalita Město Horní Planá
29. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Zřízení nových dobíjecích stanic pro osobní elektromobily na pozemk
29. 11. 2021 Oznámení o konání Valné hromady Regionálního svazku obcí "VLTAVA"
26. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Horní Brána
24. 11. 2021 Informace k výcviku - prosinec 2021
24. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Výstavba parkoviště a zastávky v Přídolí
23. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Urbinská 236
22. 11. 2021 Aukční vyhláška č. EAS/CB/157/2021
22. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: protlak pod komunikací - ulice Vyšenská, Český Krumlov
22. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu: žádost o stanovení místní úpravy provozu - Nad Schody, Český Krumlo
22. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu: žádost o stanovení místní úpravy provozu - Za Nádražím 224, Český K
22. 11. 2021 Oznámení o zrušení plánované odstávky - Linecká ul.
22. 11. 2021 Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 9 ze dne 11. 11. 2021 - přehled přijatých usnesení
19. 11. 2021 nařízení 8/2021
19. 11. 2021 nařízení 7/2021
18. 11. 2021 Oznámení o poskytování informací pomocí služby zadosti.cz
18. 11. 2021 Dokument "176 EX 00381/20-055, ..." již není dostupný.
18. 11. 2021 Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení: odstavené vozidlo na pozemku 1325/1 k.ú. Český
18. 11. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace ČČK, z.s.
18. 11. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace MD ČK, o.p.s.
16. 11. 2021 Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeské kraje
15. 11. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
12. 11. 2021 2022- NÁVRH ROZPOČTU, ODPISOVÝ PLÁN - MĚSTSKÁ KNIHOVNA
12. 11. 2021 2022- NÁVRH ROZPOČTU, ODPISOVÝ PLÁN - MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY
10. 11. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Nabídkové listy - prodej bytů U Jeslí č. p. 242 a Za Nádražím č. p. 209 Český Krumlov
09. 11. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
09. 11. 2021 České dědictví UNESCO - povinně zveřejňované údaje
09. 11. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Zvýšení bezpečnosti žel. přejezdů na komunikacích nižších tříd
08. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Přepojení vodovodního řadu a domovních přípojek - Na Svahu, Česk
08. 11. 2021 Oznámení o zrušení plánované odstávky
05. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Uz+ZU komunikace pro FILM - krátkodobé uzavírky silnice č. II/16
04. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU komunikace - čištění uličních vpustí na silnici č. II/160 v u
04. 11. 2021 Dokument "VŘ - OVV - referent e..." již není dostupný.
04. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU komunikace - Přípojka vody pro č.p. 12 v ulici Křížová, Horní
03. 11. 2021 Rozpočtová opatření k 02.11.2021
03. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka, zvl. užívání, přechodná úprava provozu, silnice č. III
03. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stanovení místní úpravy provozu, ul. Boletická, Kájov
03. 11. 2021 Zastupitelstvo města, 9. jednání dne 11. 11. 2021
03. 11. 2021 Žádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desce
02. 11. 2021 Oznámení na úřední desce (pronájem pozemku pozemkové parcely č. 404/6 v k. ú. Český Krumlov)
02. 11. 2021 VŘ - OKT - koordinátor SECAP, klimaticko-energetický manažer
01. 11. 2021 Oznámení o nálezu věci - dětský vozík za kolo značky Blue Bird
01. 11. 2021 Oznámení o nálezu věci - dětské kolo

XML