Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 11. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží - SO 113, SO 121, SO 121.1, SO 12
25. 11. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní...
24. 11. 2020 Oznámení o uložení písemnosti- Tereza Hochmanová
24. 11. 2020 Informace k výcviku - prosinec 2020
23. 11. 2020 Stanovení úředních hodin Městského úřadu Český Krumlov
23. 11. 2020 stanovení místní úpravy provozu: Pasport a projekt SDZ a DZ - Chvalšiny, Borová a Červený Dvůr
23. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 3/2020
23. 11. 2020 VŘ - vedoucí Odboru správního 23112020
23. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU + Stanovení PÚP na sil. II. a III. tř. - bezpečnostní opatřen
23. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU + Stanovení PÚP na sil. II. a III. tř. - bezpečnostní opatřen
23. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU + Stanovení PÚP na sil. II. a III. tř. - bezpečnostní opatřen
23. 11. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634, v úseku Nová Pec - Zadní Z
19. 11. 2020 182EX 304/19-311 Usnesení - oprava čl. 310
19. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Prodloužení vodovodu v katastrálním území Chabičovice
19. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu - silnice II
19. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Skládání panelů pro rodinný dům a asfaltování komunikace po real
19. 11. 2020 Pozvánka ZM č. 8 - 26.11.2020
19. 11. 2020 rozhodnutí - omezení veřejného přístupu: stanovení dopravního značení - Tichá ulice č.p. 128, č.p. 1
19. 11. 2020 Nabídka práce
18. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Přísečná
18. 11. 2020 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 3/2020
18. 11. 2020 Oznámení soudního exekutora o skončení exekuce
18. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 11. 2020 182EX 304/19-310 Usnesení o odročení dražby - 04.02.2020 v 10.00 hod
16. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Domoradice
16. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU komunikace, silnice č. II/162 v obci Větřní
16. 11. 2020 VŘ - referent - referentka st. spr. a samosprávy (agenda přestupků) Odd. přestupků, OVV 16112020
13. 11. 2020 Oznámení záměru pachtu
10. 11. 2020 Smlouva o bezúplatném převodu samostatného movitého majetku Základní škole Č. Krumlov, Plešivec 249
10. 11. 2020 Oznámení na ÚD - záměr vypůjčit prostory v budově T.G.Masaryka č.p. 114, Český Krumlov
10. 11. 2020 2021- NÁVRH ROZPOČTU, ODPISOVÝ PLÁN - MĚSTSKÁ KNIHOVNA
10. 11. 2020 2021- NÁVRH ROZPOČTU, ODPISOVÝ PLÁN - MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY
09. 11. 2020 Dokument "Sdělení - universální..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 7 ze dne 29. 10. 2020 - přehled přijatých usnesení
09. 11. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: D3 stavba 0310/II Hodějovice - Třebonín, SO 195.3 Provizorn
06. 11. 2020 Dokument "108 EX 01980/20-099 ..." již není dostupný.
06. 11. 2020 opravné rozhodnutí: Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634, v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 5.e
05. 11. 2020 oznámení na ÚD-pronájem Musil
05. 11. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634, v úseku Nová Pec - Zadní Z
04. 11. 2020 Rozpočtová opatření k 31.10.2020
04. 11. 2020 Dokument "Dokumenty 124 EX 9569..." již není dostupný.
04. 11. 2020 stanovení místní úpravy provozu: Pasport a projekt SDZ a DZ - Chvalšiny, Borová a Červený Dvůr
04. 11. 2020 Stanovení úředních hodin Městského úřadu Český Krumlov
03. 11. 2020 Sdělení
02. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU Objížďková, ČK, kácení stromů
29. 10. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání Rožmberská ul, Horská ul., Č. Krumlov
29. 10. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Uzavírka + ZU sil. III/1608, Zátoňské Dvory - Suš
29. 10. 2020 Nařízení 27/2020
27. 10. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží - SO 113, SO 121, SO 121
27. 10. 2020 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Prodl. platnosti Stav. povolení - Český Krumlov, ul.

XML