Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 05. 2021 Rozpočtová opatření k 04.05.2021
07. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 05. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost
06. 05. 2021 213EXD 48/21-1 Dražební vyhláška - prodej nem.
05. 05. 2021 120 EX 4477/20-21-EPN,78-Dražební vyhláška
04. 05. 2021 Porovnání kalkulace a skutečnosti ČOV za měsíce 10-12/2020
04. 05. 2021 oznámení na ÚD-prodej Hurtovi
04. 05. 2021 oznámení na ÚD-pronájem BD 119,120
04. 05. 2021 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku části p.p.č. 1299/1 v k. ú. Český Krumlov)
04. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
03. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 05. 2021 Oznámení o uložení písemnosti
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - Malšín - testování soutěžního vozu
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání komunikace - U Kasáren, ČK
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - Za Tavírnou, ČK
03. 05. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/160 - omezení rychlo
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - sil. III/1634, Z. Zvonková - hraniční
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - sil. III/1631, Červené mostky - Bližší
03. 05. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Změna místní úpravy na silnici č. III/15911
02. 05. 2021 Oznámení veřejného projednání - ÚŘEDNÍ DESKA
29. 04. 2021 217EX 00169/19-533 OZN o SKON
29. 04. 2021 198EX 403/20-64 Průvodní dopis
29. 04. 2021 120 EX 2156/19-123-Usn. zrušení dražby,124-Žádost o zveřejnění
29. 04. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): přístavba k zahradní chatě a pergola, Hašlovice, (jiná stavba
29. 04. 2021 Oznámení o nálezu věci - nález notebooku zn. Acer
29. 04. 2021 Oznámení o nálezu věci - koloběžka a nabíječka
29. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Vodovodní řad v obci Markvartice
27. 04. 2021 Převzetí písemnosti veřejnou vyhláškou: "opěrná zeď a terénní úpravy pozemku parc. č. 552/8"
27. 04. 2021 EX 80/21-4 Usnesení - Dražební vyhláška
27. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Stavební práce Chlumeček č.p. 1
26. 04. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín
26. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Chodník podél silnice III/15535 v obci D.Třebonín
26. 04. 2021 Informace k výcviku - květen 2021
26. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce chodníku v Srníně u silnice III/1439
23. 04. 2021 Výzva k odstranění odstaveného vozidla v k. ú. Slupenec p. č. 790
22. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Stavební úpravy silničního propustku na MK U Rybníka v Křemži
22. 04. 2021 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Jihočeské kraje
22. 04. 2021 040EX 1650/07-296 DrazVyhl
22. 04. 2021 Pozvánka ZM č. 3 - 29.4.2021
21. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Výstavba MÚK Třebonín - Dálnice D3
21. 04. 2021 Obnovení úřadních hodin Městského úřadu Český Krumlov
21. 04. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace DMO Český Krumlov, z.s.
21. 04. 2021 Oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče - Gabriel Šunda
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
20. 04. 2021 Oznámení na úřední desce (prodej pozemku části pozemkové parcely č. 304/1 v k. ú. Český Krumlov)
19. 04. 2021 Usnesení - ve věci určení data smrti - Josef Palan
19. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vyšný
19. 04. 2021 Posuzování vlivů koncepce "Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2022-2027" na ŽP
19. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Modernizace silnice II/143 Dobročkov-Brloh
14. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání Rožmberská ul, Horská ul., Č. Krumlov

XML