Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace
24. 03. 2020 úřední hodiny pro veřejnost ode dne 24. března 2020
24. 03. 2020 Informace k výcviku - duben 2020
23. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky
20. 03. 2020 Nařízení hejtmanky Jč. kraje č. 1/2020
20. 03. 2020 Informace pro rodiny klientů umístěných v Domově pro seniory Kaplice
20. 03. 2020 prominutí zmeškání úkonu
18. 03. 2020 oznámení na ÚD-pacht Vejvodová ( s Přídolím)
18. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: uzavírka mostu CK-001 u pivovaru v Českém Krumlově
18. 03. 2020 Oznámení - zrušení zasedání Zastupitelstva města Č. Krumlov - 26. 3. 2020
17. 03. 2020 zveřejnění záměru pronájmu
17. 03. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: "I/39 Třebonín (MÚK R3) - Rájov"
17. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Úplná uzavírka mostu ev.č. 160-014 za Zátoní
16. 03. 2020 Stanovení úředních hodin pro veřejnost
16. 03. 2020 Oznámení o zrušení plánované odstávky - Nové Spolí
16. 03. 2020 změna č. 1 opatření obecné povahy č. 1/2020
11. 03. 2020 Nařízení 1/2020
11. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: úprava kanalizačního potrubí k objektu č.p. 342 v ulici Tavírna, Če
11. 03. 2020 ODaSH - VŘ - referent dopravy - pozemní komunikace 11032020
11. 03. 2020 VŘ OŽPaZ - referent - vodoprávní úřad 11032020
11. 03. 2020 OŽPaZ - ref. ochrany ovzduší 11032020
09. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
09. 03. 2020 Dokument "Převzetí písemnosti v..." již není dostupný.
09. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: výstavba chodníku a parkovacích stání v ulici Vyšehrad, Český Kruml
09. 03. 2020 OOP bobr - veř. vyhláška
09. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Plešivec
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení zveřejnění NÁVRHU
06. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Plešivec
06. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
06. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU sil. II/163 v Lipně nad Vlt. - vykládka kamiónů
06. 03. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PUP - MK od Kyselova do Ostrova na Šumavě - test soutě
04. 03. 2020 Oznámení na úřední desce (prodej pozemku 1256/1, Masnička)
04. 03. 2020 oznámení na ÚD-pacht Soběslavský
04. 03. 2020 Pozvánka na jednání Valné hromady HS Český Krumlov
03. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nové Spolí
03. 03. 2020 vraky - vyvěšení - Opel Astra - 5. května
03. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
02. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu - návrh: úprava značení - Špičák pod poliklinikou a Plešivec, Český
02. 03. 2020 stanovení místní úpravy provozu: přípojka STL - Tovární, Český Krumlov
28. 02. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
27. 02. 2020 VŘ - referent - referentka st. spr. a samosprávy (OP a CD) Odd. spr. činností, OVV 27022020
27. 02. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU sil.č. III/1638 - ZTV U Hřiště, Černá v Pošumaví
24. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
24. 02. 2020 Informace k výcviku - březen 2020
21. 02. 2020 Záměr prodeje p.č. 1345/10 k.ú. Český Krumlov
19. 02. 2020 opatření obecné povahy č. 2/2020
19. 02. 2020 Oznámení o zrušení zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov
18. 02. 2020 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov
17. 02. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu: provádění trhacích prací - MVE Papouščí skála

XML