Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č.II/162 - obnova krytu - Bohdalovice - Velesla
19. 07. 2019 Stanovisko SEA k návrhu koncepce ÚEK JČK 2018 - 2043
18. 07. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Krátkodobá uzavírka - havarijní oprava střechy č.p. 2 Latr
18. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace zveřejnění
18. 07. 2019 Informace k výcviku - srpen 2019
18. 07. 2019 206 EX 402/14-70 Ex. příkaz, 206 EX 402/14-130 Dražební vyhláška,
18. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: rekonstrukce silnice III/1631, Bližší Lhota - rozc. Nové Chalupy
17. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č. II/160 - Rožmberk nad Vltavou - oprava opěrné zdi
17. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č. II/163 - zřízení, užívání a demontáž staveništního
15. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - úřední deska
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška
12. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - Malšín - testování soutěžního vozu
12. 07. 2019 201 EX 00050/18 Dražební vyhláška - 243
12. 07. 2019 rozhodnutí - povolení uzavírky: "Rekonstrukce mostu ev.č. 1439-5 na silnici č. III/1439 za Plešovice
11. 07. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: " rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 v úseku No
11. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - úřední deska
11. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: "Rekonstrukce mostu ev.č. 1439-5 na silnici č. III/1439 za Plešo
10. 07. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
10. 07. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
09. 07. 2019 094 EX 04186/12-113 číslo návrhu 9100250979 Usnesení - dražba nemovitostí
09. 07. 2019 Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 6 ze dne 27.6.2019 - přehled přijatých usnesení
04. 07. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu: Pořádání automobilové soutěže v okolí osady Čertyně - uzavír
04. 07. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu: Povolení ZU MK - oprava poklopů ve vozovce - Horní Brána, No
04. 07. 2019 Oznámení o nálezu věci - hnědá pánská příruční kabela
04. 07. 2019 Oznámení o nálezu věci - řetízek žluté barvy
04. 07. 2019 Dokument "rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
04. 07. 2019 oznámení na ÚD-prodej Fleischmann
04. 07. 2019 oznámení na ÚD-pronájem Malinakovi
03. 07. 2019 oznámení na ÚD-prodej Husáková
03. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: "Oprava vozovky silnice č. III/1436 Brloh pod Kletí"
03. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: "Vybudování kanalizační přípojky - ulice Tovární, Český Krumlov"
02. 07. 2019 Dokument "EX 73/19-45 EXESD..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "040EX 1650/07-232 Dra..." již není dostupný.
02. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: "Rekonstrukce teplovodu Český Krumlov etapy 1, 2, 3 - MK Lipová"
01. 07. 2019 VŘ - referent památkové péče OPP 01072019
01. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: "Stavební práce kanalizace - část Spolí, Městys Přídolí"
01. 07. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č. III/16316 - nová obrusná vrstva - P.Výtoň - hráz
01. 07. 2019 OOP stanovení přechodné úpravy provozu: ZU silnice č. II/166 a č. III/1664 - Chvalšinská pouť 2019
28. 06. 2019 Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie
28. 06. 2019 Informace k výcviku - červenec 2019
27. 06. 2019 Dokument "137EX 5791/18-74 Usne..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Seznam VPS s obcemi na úseku přestupků
26. 06. 2019 VPS - obec Chlumec
26. 06. 2019 VPS - obec Malšín
26. 06. 2019 Žádost o uveřejnění vyhlášení VŘ na úřední desce
24. 06. 2019 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku pro předzahrádku -Osman)
24. 06. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu: "Kájovské léto 2019"
24. 06. 2019 Dokument "160EX 728/17-80 Draže..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Pozvánka na ZM 27. 6. 2019

XML