Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Oznámení o stanovení zvláštních prostorů k zajištění tajnosti hlasování
24. 06. 2022 Oznámení pro voliče o změně sídla volební místnosti - okrsek č. 8
24. 06. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Českém Krumlově
24. 06. 2022 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovitostí
24. 06. 2022 Zveřejnění záměru pronájmu
24. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Přechodná úprava provozu - uzavírka I/39 Želnava
23. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "změna dokončené stavby - stavební úpravy, rek
23. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
21. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
21. 06. 2022 stanovení místní úpravy provozu: Stanovení MÚP na železn. přejezdech v k.ú. Herbertov a Bolechy
16. 06. 2022 Oznámení na ÚD - záměr vypůjčit část areálu letního kina
16. 06. 2022 194EX 392/20-79 Dražební vyhláška - nemov věci
16. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 06. 2022 120 EX 17519/15-50,58-EPN,151,152-Dražební vyhláška
16. 06. 2022 VŘ - sociální pracovník OŠSPD
16. 06. 2022 zveřejnění na ÚD-pacht Nagy
16. 06. 2022 Pozvánka na ZM č. 6 - 23.06.2022
15. 06. 2022 OZNÁMENÍ - veřejná vyhláška - úřední deska
15. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU MK - Přípojka vody pro KN 112 v k.ú. Spolí-Nové Spolí, Český
15. 06. 2022 stanovení místní úpravy provozu: Změna místní úpravy - Latrán, Český Krumlov
15. 06. 2022 Nabídka prodeje materiálu
15. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy
14. 06. 2022 usnesení o ustanovení opatrovníka: změna využítí území - terénní úpravy v ul. Za Jitonou, Č. K.
14. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Most ev.č. 163-014 před Milnou
14. 06. 2022 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku část p.p.č. 1315/1 k. ú. Český Krumlov)
14. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU - Uložení zemního kabelu VN a NN do MK k Celnímu úřadu, Pleši
10. 06. 2022 Závěr ZŘ koncepce ARSP JČK
10. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 06. 2022 Oznámení o zrušení plánované odstávky
10. 06. 2022 Oznámení o zrušení plánované odstávky
10. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce propustků na silnici č. III/15911
10. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce propustku na silnici III/1436 v km 1,551 a v km 1,7
08. 06. 2022 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - LETŇÁK V KINĚ Z.S.
08. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: ZU MK - U Stromovky č.p. 111, Nové Spolí, oprava poklopů ve vozo
07. 06. 2022 rozhodnutí - stavební povolení: I/39 Třebonín (MÚK D3)-Rájov-SO 120,122-125,150-154, 170,171, 201,
07. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu
07. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace Městské divadlo ČK, o.p.s. - Českokrumlovské slavnosti
07. 06. 2022 Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 5 ze dne 26. 5. 2022 - přehled přijatých usnesení
07. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Horní Planá - revitalizace náměstí
07. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Zajištění svahu silnice III/14311 Nová Ves
07. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Markétská pouť 15.07. - 17.07.2022, náměstí Horní Planá
03. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 06. 2022 stanovení přechodné úpravy provozu: Přechodná úprava provozu v k.ú. Zubčice v rámci akce - Uzavírka
01. 06. 2022 Informace - červen 2022
01. 06. 2022 Rozpočtová opatření k 31.05.2022
31. 05. 2022 Potřebný počet podpisů na podporující kandidaturu nez. kandidáta - sdružení nez. kandidátů
31. 05. 2022 Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu

XML