Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 10. 2015 Dokument "Opakovaná dražební vy..." již není dostupný.
20. 10. 2015 Dokument "EX 1495/15-29 Draž. v..." již není dostupný.
20. 10. 2015 Neinvestiční příspěvek - ICOS Český Krumlov, o.p.s.
19. 10. 2015 Oznámení o VŘ č. C/133/2015-VŘ na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v k.ú. Č. Krumlov
19. 10. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
16. 10. 2015 nové volby do ZO Polná na Šumavě - rozhodnutí o zabezpečení výkonu přenes.působnosti
16. 10. 2015 rozhodnutí - stavební povolení: Chodníky podél komunikací v obci Nová Ves u Brloha
16. 10. 2015 nové volby do ZO Polná na Šumavě - ke zveřejnění na ÚD
16. 10. 2015 nové volby do ZO Polná na Šumavě - rozhodnutí o zabezpečení výkonu přenes.působnosti
16. 10. 2015 nové volby do ZO Polná na Šumavě
15. 10. 2015 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 10. 2015 rozhodnutí o umístění stavby: Větřní zahrady 1271/11-12-NN
15. 10. 2015 Dokument "EX 3091/13-73 2013-El..." již není dostupný.
14. 10. 2015 Informace a žádost o uveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - a...
14. 10. 2015 rozhodnutí - stavební povolení: Infrastruktura obce Lipno nad Vltavou - Východ
14. 10. 2015 Dokument "[20#6901851#45CA] Dra..." již není dostupný.
14. 10. 2015 Informace a žádost o uveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - a...
14. 10. 2015 Nařízení č. 2/2015
14. 10. 2015 Oznámení na úřední desku - konání společného jednání
13. 10. 2015 záměr pronájmu VHM
13. 10. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Český Krumlov, ul. Rožmberská - řešení odvodnění silnice I
12. 10. 2015 oznámení na ÚD-prodej Němcovi
12. 10. 2015 oznámení na ÚD-prodej TS u zám.zahrady E.ON
12. 10. 2015 oznámení na ÚD-prodej Kalkušovi
12. 10. 2015 Dokument "Žádost o zrušení údaj..." již není dostupný.
12. 10. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Oprava lesní cesty Metlice
09. 10. 2015 Oznámení o zahájení VZMR - gastrovybavení
09. 10. 2015 AZ Špičák Oznámení o vyhlášení VZMR
09. 10. 2015 Dokument "EX 809/11-79 Dražební..." již není dostupný.
09. 10. 2015 Dokument "Vyrozumění o odročení..." již není dostupný.
09. 10. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "vodovod Mojné - Černice"
09. 10. 2015 Dokument "EX 370/11-76 Dražební..." již není dostupný.
09. 10. 2015 Dokument "Dokumenty 085 EX 8839..." již není dostupný.
09. 10. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Větřní zahrady u rybníku - NN
09. 10. 2015 Dokument "EX 430/11-85 Dražební..." již není dostupný.
06. 10. 2015 Oznámení o zrušení plánované odstávky
06. 10. 2015 Oznámení na ÚD - záměr vypůjčit prostory v býv. klášteře sv. Kláry
06. 10. 2015 Oznámení na ÚD - záměr pronajmout prostory v budově, která je součástí st.p.č. 3033, k.ú. ČK
05. 10. 2015 Oznámení o výkonu topograf.prací - Český Krumlov
02. 10. 2015 Národní plán povodí Labe
02. 10. 2015 Národní plán povodí Dunaje
02. 10. 2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky - vybavení pro předprodejní systém
01. 10. 2015 Dokument "EX 26/12-252 Dražební..." již není dostupný.
30. 09. 2015 Dokument "188 EX 375/14-174-Usn..." již není dostupný.
30. 09. 2015 stanovení místní úpravy provozu OOP: Komunikace pro pěší u autobusového nádraží v Českém Krumlově
30. 09. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno
30. 09. 2015 Dokument "Opakovaná dražební vy..." již není dostupný.
24. 09. 2015 výzva - doklad k sídlu
24. 09. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
23. 09. 2015 Plán pro zvládání povodň.rizik v povodí Labe

XML