Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 02. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
02. 02. 2015 VŘ - referent ÚP
30. 01. 2015 Dokument "EX 1099/13-204 dražeb..." již není dostupný.
30. 01. 2015 Vyhláška o spádových obvodech
29. 01. 2015 Dodatečná informace č.1 k VZ ev. číslo VZCK 0010/2015/oRKVZ/Pe
28. 01. 2015 VŘ výměna hlavního serveru
28. 01. 2015 Dokument "EX 7/12-116 Usnesení ..." již není dostupný.
28. 01. 2015 VŘ výměna počítačů v 1. PC učebně a lehká mobilní učebna
28. 01. 2015 VŘ experimentální měřící systémy
27. 01. 2015 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje + návrh programu
26. 01. 2015 Vyvěšení "Úpravy tepelného zdroje v ČK - Domoradicích na spalování biomasy" - posuzování vlivů na ŽP
23. 01. 2015 Dokument "Opakovaná dražební vy..." již není dostupný.
22. 01. 2015 Dokument "Dokumenty 085 EX 397/..." již není dostupný.
22. 01. 2015 VZMR Přechod Tavírna - výzva k podání nabídky
22. 01. 2015 Pozvánka na ZM 29. 1. 2015
21. 01. 2015 Reko MK a IS Nové Domovy, Příkrá Oznámení o zahájení ZŘ
21. 01. 2015 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Č. Krumlov
20. 01. 2015 VŘ - vedoucí Odd. IOP
16. 01. 2015 Veřejná vyhláška
16. 01. 2015 Dokument "Dražební vyhláška-úře..." již není dostupný.
14. 01. 2015 oznámení o zahájení řízení - jednání: ZTV Chlum "U Hradu" - I. a II. etapa
14. 01. 2015 Stanovení OOP: Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zařízení obce Mirkovice
14. 01. 2015 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: Revitalizace trati České Budějovice-Volary,
14. 01. 2015 120 EX 7237/08-131-usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
14. 01. 2015 EX 13651/08-122 Usnesení - dr. vyhláška
13. 01. 2015 usnesení - zastavení řízení: "Fotovoltaická elektrárna Křenov, obec Kájov"
12. 01. 2015 Stanovení OOP: DZ Vyšší Brod - Hrudkov - Rožmberk nad Vltavou
08. 01. 2015 informace ostatní
08. 01. 2015 stanovení OOP: Dopravní značení - Masná ulice, Český Krumlov
08. 01. 2015 Žádost o zrušení TP - osob č.p.281
08. 01. 2015 Žádost o zrušení TP - osob č.p.280
08. 01. 2015 Žádost o zrušení TP - Helena Hradilová
07. 01. 2015 VŘ vedoucí OF
07. 01. 2015 Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
07. 01. 2015 2.spol.j. - RP ŠEŘÍKOVÁ STRÁŇ
07. 01. 2015 vraky - vyvěšení - Krásné Údolí
07. 01. 2015 Vyhlášení VŘ - gynekologie a porodnictví (úvazek 1,0) pro spádové území Loučovice a okolí
02. 01. 2015 Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"
30. 12. 2014 Dokumenty 124 EX 27783/11-159-Usn. další draž. jed,160-Žádost o zveřej. DV
30. 12. 2014 oznámení o vydání
30. 12. 2014 Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe"
29. 12. 2014 Oznámení koncepce "Národní plán povodí Dunaje"
22. 12. 2014 Oznámení na úřední desce - Lovci královi
19. 12. 2014 Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem - oznámení o VZ
19. 12. 2014 Dokument "Usnesení č.j.: 023 EX..." již není dostupný.
19. 12. 2014 Reko MK a IS Nové Domovy, Příkrá Oznámení o zahájení ZŘ
19. 12. 2014 VŘ - ref. agendy přestupků v dopravě
19. 12. 2014 zveřejnění nabídky kamene
19. 12. 2014 oznámení na ÚD-pronájem Schwarzovi
18. 12. 2014 Vyhlášení VŘ - oftalmologie - úvazek 1,0 pro spádové území Český Krumlov a okolí

XML