Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
23. 04. 2015 Žádost o zveřejnění na úřední desce obce
23. 04. 2015 Pozvánka na ZM 30. 4. 2015
21. 04. 2015 VZ 010 - dodávka ICT - Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky - dodávka ICT
21. 04. 2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky - zvuková zařízení
16. 04. 2015 oznámení o pokračování v řízení, usnesení o stanovení lhůty
15. 04. 2015 Dokument "Opatření obecné povah..." již není dostupný.
14. 04. 2015 Oznámení na ÚD - pronájem skladu na parc. č. 219/119 k.ú. Přísečná - Domoradice
14. 04. 2015 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: ZTV Chlum "U Hradu" - I. a II. etapa
14. 04. 2015 Dokument "EX3789/04-Dražební vy..." již není dostupný.
14. 04. 2015 VZ - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Č.Krumlov - vyvěšení na ÚD
14. 04. 2015 Dokument "EX 476/13-113 DV,114 ..." již není dostupný.
13. 04. 2015 Závěrečný účet 2014
13. 04. 2015 Závěrečný účet 2014
13. 04. 2015 Závěrečný účet 2014
13. 04. 2015 Závěrečný účet 2014
13. 04. 2015 Závěrečný účet 2014
13. 04. 2015 Závěrečný účet 2014
13. 04. 2015 oznámení na ÚD-pronájem Balouškovi
10. 04. 2015 VZMR Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Krumlov
08. 04. 2015 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje + návrh programu
08. 04. 2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky - mobilní podium a související technika, kolejnickvý systém
07. 04. 2015 vraky - vyvěšení - Fiat Brava a Alfa Romeo
03. 04. 2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.
03. 04. 2015 Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky Dětského domova, ZŠ a ŠJ Horní Planá
03. 04. 2015 Program podpory zahraniční spolupráce 2015
03. 04. 2015 Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky Střední školy rybářské a vodohosp., Třeboň
03. 04. 2015 oznámení na ÚD-pacht Bártlová
02. 04. 2015 oznámení na ÚD-pronájem Kolouchová
01. 04. 2015 Oznamení záměru na úřední desce - Mihaly
01. 04. 2015 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
01. 04. 2015 Valná hromada svazku obcí České dědictví UNESCO
01. 04. 2015 oznámení na ÚD-prodej Škrabalovi
31. 03. 2015 VŘ - referent PP OÚPaPP
31. 03. 2015 Dokument "009 EX 2928/08-138-Dr..." již není dostupný.
30. 03. 2015 Žádost o zveřejnění na úřední desce obce - VŘ obrazy 2.kolo
30. 03. 2015 Dokument "074 EX 23236/10-064, ..." již není dostupný.
30. 03. 2015 Oznámení vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Ktiš
30. 03. 2015 8NC1308/2014, vyhláška+př. Lh 23/4
26. 03. 2015 Vyhlášení VŘ - dětská kardiologie pro spádové území: okres Č. Krumlov a Městys Ledenice
24. 03. 2015 Referent PK ODaSH
24. 03. 2015 VŘ referent PR II.
23. 03. 2015 Výběrové řízení Gastro trhy v roce 2015
20. 03. 2015 Závěr zjišťovacího řízení Úpravy tepelného zdroje v Č.K.-Domoradicích na spalování biomasy
20. 03. 2015 Oznámení o vyhlášení VŘ na jednatele Lesy města
20. 03. 2015 Oznám. o vyhláš. VZMR Č. Krumlov - sídliště Vyšný výměna kanalizace čp. 123,124
19. 03. 2015 VZMR Úprava okolí HB. rybníka Reko sociál. zařízení
19. 03. 2015 VZ TDI a KBOZP SEN ZŠ Za Nádražím
19. 03. 2015 VZMR Plavecký bazén - solární ohřev bazénové vody
19. 03. 2015 VZMR Výměna oken ZŠ Linecká, Č. Krumlov

XML