Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2015 Oznámení na ÚD - vypujcka pozemku p.p.c.677/1
21. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Horní Brána
21. 05. 2015 Vyrozumění o podaném rozkladu
21. 05. 2015 Oznámení na ÚD - pronajem bytových prostor v Horní 155
21. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Plešivecká stráň u Větřní
21. 05. 2015 VZMR Úprava okolí HB vystrojení vrtu
21. 05. 2015 VZMR Modernizace výdejny stravy ZŠ Linecká
20. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Domoradice, za Nodesem směr Tech. služby
20. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Domoradice, za vývařovnou
20. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Horní Brána, Borfaj a okolí
20. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Plešivec, zahrady u Dubíku
20. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Nové Dobrkovice u vodotrysku
20. 05. 2015 Pozvánka na ZM 28. 5. 2015
20. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Horní Brána, Rožmberská, dle plakátů
19. 05. 2015 Dokument "EX1758/07-54-Dražební..." již není dostupný.
19. 05. 2015 Dokument "Dokumenty 124 EX 8234..." již není dostupný.
18. 05. 2015 Vyhodnocení projektů - posuzování vlivů na ŽP - "Revitalizace trati České Budějovice - Volary"
18. 05. 2015 Zveřejnění záměru darování
18. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ČK, Plešivec
18. 05. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Oznámení o změně termínu pro podání nabídek vyhlášené VZ - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II.
15. 05. 2015 VZ Plynová kotelna ZŠ Za Nádražím, ČK
14. 05. 2015 Ukončení činnosti - MUDr. Václav Opekar
13. 05. 2015 Dokument "Úřední deska-Oznámení..." již není dostupný.
13. 05. 2015 Dokument "120 EX 18863/12-160 -..." již není dostupný.
13. 05. 2015 Dokument "Úřední deska-Oznámení..." již není dostupný.
12. 05. 2015 zrušení rozhodnutí: ZTV Chlum "U Hradu" - I. a II. etapa
12. 05. 2015 Návrh OOP: Místní úprava provozu Hořice na Šumavě - doplnění SDZ a dopravního zařízení
07. 05. 2015 Dokument "EX 4706/06-152 Draž. ..." již není dostupný.
06. 05. 2015 VŘ - referent dopravy PK ODaSH
06. 05. 2015 Oznámení na ÚD - pronájem j.č. 187/28
06. 05. 2015 oznámení na ÚD-prodej Skabalíková
06. 05. 2015 Dokument "EX 1099/13-235 usnese..." již není dostupný.
06. 05. 2015 VŘ - zkušební komisař ODaSH
06. 05. 2015 oznámení na ÚD-prodej Mrázovi+Štefek
05. 05. 2015 vraky - vyvěšení - Renault - Lipová ul.
04. 05. 2015 Vyúčtování ceny vodného a stočného 2014
04. 05. 2015 Oznámení záměru prodeje
30. 04. 2015 Dokument "EX 3209/14-23 DV,25 r..." již není dostupný.
30. 04. 2015 Dokument "EX 2445/14-34 DV,36 r..." již není dostupný.
30. 04. 2015 VZ - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Č.Krumlov - opakované vyvěšení na ÚD
30. 04. 2015 Dokument "EX 3316/14-53 Dražebn..." již není dostupný.
30. 04. 2015 Dokument "EX 01880/13: Usnesení..." již není dostupný.
30. 04. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
29. 04. 2015 Oznámení vyhlášení konkursního řízení č.2 na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Ktiš
29. 04. 2015 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
23. 04. 2015 Dokument "EX 649/11-332 usnesen..." již není dostupný.
23. 04. 2015 Dokument "EX2250/04-43-Dražební..." již není dostupný.
23. 04. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: stavební úpravy - změna způsobu vytápění, plynová kotelna
23. 04. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: stavební úpravy objektu bytového domu, plyn. kotelna čp.

XML