Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2015 Plán pro zvládání povodň.rizik v povodí Dunaje
23. 09. 2015 Dokument "074 EX 23236/10-087, ..." již není dostupný.
23. 09. 2015 Dokument "usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
22. 09. 2015 VŘ soc. pracovník OSVaZ - neurč.
22. 09. 2015 Dokument "180 Ex 7945/10-45 Dra..." již není dostupný.
22. 09. 2015 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Realizace polních cest v k.ú. Rájov
21. 09. 2015 Výzva ve věci zemřelého: Pavel Kupka
17. 09. 2015 Návrh OOP: Dopravní situace v ulici U Trojice, Český Krumlov
17. 09. 2015 Vyhlášení VŘ - Praktické lékařství pro děti a dorost pro spádové území Vyšší Brod
17. 09. 2015 Pozvánka na ZM 23. 9. 2015
16. 09. 2015 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 09. 2015 Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje + návrh programu
16. 09. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
16. 09. 2015 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 09. 2015 Oznamení záměru na úřední desce (OCEAN CZ, s.r.o. a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.)
15. 09. 2015 VZMR II. - Další rozšíření MKDS 2015 - Prevence kriminality 2015
15. 09. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno"
11. 09. 2015 rozhodnutí o umístění stavby: "vodovod Horní Třebonín - Prostřední Svince"
10. 09. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Infrastruktura obce Lipno nad Vltavou - Východ
10. 09. 2015 Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci - ul. Polská-vodojem Rozsyp
09. 09. 2015 oznámení na ÚD-pronájem Cába
08. 09. 2015 VŘ SPOD
08. 09. 2015 Dokument "[20#6755829#370F] Dra..." již není dostupný.
07. 09. 2015 Dokument "Dokumenty 067 EX 3835..." již není dostupný.
07. 09. 2015 Posuzování vlivů koncepce "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ03 - Jihozápad" na životní p...
07. 09. 2015 Dokument "Ozn. o ulož. pís...." již není dostupný.
07. 09. 2015 oznámení na ÚD-prodej K.Mrázek
03. 09. 2015 Dokument "188 EX 375/14-125-Usn..." již není dostupný.
03. 09. 2015 Dokument "EX 3732/12-43 DV,46 r..." již není dostupný.
03. 09. 2015 Dokument "EX 2723/14-45 DV,47 r..." již není dostupný.
03. 09. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno"
03. 09. 2015 stanovení místní úpravy provozu: Studie dopravního značení - městys Frymburk, I. etapa
02. 09. 2015 oznámení o zahájení řízení - jednání: Chodníky podél komunikací v obci Nová Ves u Brloha
28. 08. 2015 Upozornění - Odstranění a ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení DS
27. 08. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Větřní zahrady 1271/11-12-NN
27. 08. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
26. 08. 2015 Dokument "EX 6994/09-98 El. dra..." již není dostupný.
24. 08. 2015 OOP stanovení místní úpravy provozu: Pasport a projekt svislého dopravního značení a dopravního zaří
24. 08. 2015 Návrh OOP: Komunikace pro pěší u autobusového nádraží v Českém Krumlově
20. 08. 2015 Žádost o zveřejnění oznámení o VŘ na úřední desce obce
20. 08. 2015 Konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
19. 08. 2015 Pozvánka na ZM 27. 8. 2015
19. 08. 2015 VZMR - Další rozšíření MKDS 2015 - Prevence kriminality 2015
18. 08. 2015 Žádost o zveřejnění Nabídky psů OSS, fyzickým a právnickým osobám na úřední desce
17. 08. 2015 Dokument "EX37/05-44,45-Dražebn..." již není dostupný.
17. 08. 2015 Dokument "E- DV Hořice na Šumav..." již není dostupný.
17. 08. 2015 Vyrozumění o podaném rozkladu
14. 08. 2015 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Domoradice ČSD u závor
12. 08. 2015 Dokument "Žádost o zrušení TP -..." již není dostupný.
11. 08. 2015 rozhodnutí - stavební povolení: stavební úpravy stávající výměníkové stanice- změna zdroje tepla - b

XML