Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 11. 2014 Žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality CZ0312226 - Svatý Křž -ORP
20. 11. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - N. Dobrkovice, H. Brána, Plešivec
20. 11. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Latrán
19. 11. 2014 Pozvánka na ZM 27. 11. 2014
19. 11. 2014 [20#5504543#FD59] Usnesení o oznámení DR
19. 11. 2014 Nabídka nepotřebné technologie kotelny
19. 11. 2014 Oznámení na ÚD - pronájem kotelny v ZŠ Linecká
19. 11. 2014 Dodatečné informace č.1 k VZCK 0082/2014 "Pořízení tiskových a kopírovacích strojů..."
18. 11. 2014 Změna RP Vyšný - Staré Vyšný p.č.22/6 atd.
18. 11. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Horní Brána
14. 11. 2014 Dokumenty 167 EX 22262/12-84-odročení dražby
14. 11. 2014 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 11. 2014 Oznámení na ÚD - pronájem skladu v budově bez č.p. a č.e. na st.p.č. 21/42 v k.ú. Český Krumlov
13. 11. 2014 VZMR Přechod Tavírna
13. 11. 2014 VZMR Plešivec zateplení výzva k podání nabídky
13. 11. 2014 VZMR Reko MK a IS ve městě Český Krumlov výzva k podání nabídky
12. 11. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ČK, Široká ul.
11. 11. 2014 Žádost o zrušení TP - Renea Srncová
11. 11. 2014 Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy
11. 11. 2014 VZ podruhé - "Pořízení tiskových a kopírovacích strojů a zajištění servisu a spotřebního materiálu"
11. 11. 2014 záměr výpůjčky - advent
10. 11. 2014 VŘ byty - Oznámení na úřední desku
06. 11. 2014 Vyhlášení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost (úvazek 1,0) pro spád. území Kaplice a okolí
06. 11. 2014 Vyhlášení VŘ - zubní lékařství - úvazek 1,0 - pro spádové území Český Krumlov a okolí
05. 11. 2014 Vyhlášení VŘ - praktické lékařství pro děti a dorost (úvazek 1,0) pro spád. území Kaplice a okolí
04. 11. 2014 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: Restaurace Eggenberg
03. 11. 2014 Opatření obecné povahy DZ: Dopravní značení na komunikacích ve správě SÚS JČK na Brložsku
03. 11. 2014 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
31. 10. 2014 rozhodnutí o umístění stavby: "novostavba objektu občanské vybavenosti - CENTRUM PLEŠIVEC"
29. 10. 2014 Dodatečná informace č. 1 k VZ Neživotní pojištění majetku města Č.Krumlov
29. 10. 2014 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: zahradní domek a kolna ve Větřní
29. 10. 2014 Dokumenty 067 EX 141045/08-71-dr.vyhl.
27. 10. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Domoradice
27. 10. 2014 Pozvánka na ustavující ZM 6. 11. 2014
27. 10. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Přísečná, Domoradice
27. 10. 2014 Dokument "Dražební vyhláška - A..." již není dostupný.
27. 10. 2014 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Domoradice
24. 10. 2014 Žádost o uveřejnění oznámení na úřední desce
24. 10. 2014 Dokument "EX1143/04:69-Dražební..." již není dostupný.
23. 10. 2014 stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy - Hořice na Šumavě
21. 10. 2014 Vyhlášení platnosti obnoveného katastr. operátu - k.ú. Vyšný
21. 10. 2014 VZ Pořízení tiskových a kopírovacích strojů a zajištění servisu a spotřebního materiálu
20. 10. 2014 Dokument "164 EX 8234/13-49-Dra..." již není dostupný.
20. 10. 2014 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
20. 10. 2014 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje + návrh programu
20. 10. 2014 Výzva k podání nabídky na pronájem nebyt. prostor v objektu Latránčp. 13 v Českém Krumlově
17. 10. 2014 Dokument "120 EX 51915/10-50-Dr..." již není dostupný.
17. 10. 2014 8NC1303/2014, U č.l. 20 (vyhláška), přípis; LH 16/11
17. 10. 2014 Oznámení na ÚD - pronájem budovy Chvalšinská 227 na st.p.č. 2940
16. 10. 2014 Dokument "Dokumenty 067 EX 3088..." již není dostupný.

XML