« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Zápis ze dne 1.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (213.74 Kb)
Zasedání zastupitelstva obce číslo: 01 <.>
ze dne: 01.11.2018
<br>
<br>
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Hosté: XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Program:
<br> 1.Složení slibu zastupitelů obce
<br> 2.Volba starosty a místostarosty
<br> 3.Volba předsedů Finančního a Kontrolního výboru a jejich členů
<br> 4.Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
<br> 5.Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> 6.Mach Drůbež (hala číslo 8)
<br> 7.Pozemky
<br> 8.Různé
Schváleno 8 hlasy
<br>
<br> Ad.1)
Dosavadní starosta obce XXX XXXXX XXXXXX,předal osvědčení o zvolení do zastupitelstva
<br> obce novým zastupitelům.Tito slavnostně složili slib a podepsali listinu o předání osvědčení <.>
<br> Dále byli zvoleni ověřovatelé zápisu paní XXXXX XXXXXXXXXX a paní XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Příloha zápisu – listina o předání osvědčení a o složení slibu zastupitele obce Dětřichov <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br>
<br> Ad.2) Volba starosty
Návrh: XXXXX XXXXXX
<br> Hlasování proběhlo veřejně.XXX XXXXX XXXXXX byl zvolen X hlasy <.>
<br> Schválen X hlasy Zdržel se hlasování: 1 ( Tomáš Mrštný)
<br>
Volba místostarosty
<br> Návrh: XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Hlasování proběhlo veřejně <.>
<br> Pro Tomáše Kliku 5 hlasů,pro Ivetu Burešovou 1 hlas
<br> XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXXXXX se zdrželi hlasování
<br> Místostarostou byl zvolen XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
Ad.X)
<br> Volba předsedů kontrolního a finančního výboru a předsedy kulturní komise <.>
Výbor finanční – navržena
<br> paní XXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Výbor kontrolní – navržen
<br> XXX XXXXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Výbor kulturní – navržena
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Volba členů komisí a výborů:
Výbor finanční – navrženi:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2439182

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz