« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - zápis ze zasedání + Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (373.73 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 02
<br> Datum: 28.11.2018
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Hosté: Viz prezenční listina
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Rozpočet na rok 2019
<br> 3) Mach Drůbež,a.s.(hala číslo 8)
<br> 4) Různé
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br> ad1)
<br> Pan Plánka podal žádost na zrušení předkupního práva na stavební parcelu parcelní
<br> číslo 162 <.>
<br> Zastupitelé žádost projednali s tím,že pan Plánka splnil podmínky dané v kupní smlouvě a na
<br> stavební parcele postavil rodinný dům <.>
<br> Zastupitelé rozhodli o zrušení předkupního práva na stavební parcelu parcelní číslo 162 <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br> Manželé Kalinovi požádali o odkup pozemkové parcely dle Geometrické plánu číslo
<br> 449-188/2018 parcelní číslo 48/9 o výměře 347 m
2
a 48/3 o výměře 428 m
<br> 2
<.>
<br> Záměr prodeje vyhlášen dne 6.11.2018 Záměrem číslo 4/2018
<br> Zastupitelé žádost projednali a souhlasí z prodeje za cenu 20,- Kč za 1 m
2
+ DPH <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br> ad2)
<br> Zastupitelé projednali rozpočet obce Dětřichov na rok 2019 <.>
<br> V příjmech a výdajích 7.510.000,-Kč
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br> Zastupitelé obce projednali rozpočet Mateřské školy Dětřichov na rok 2019
<br> Výnosy: 29.400,-Kč Náklady 7.000,- Kč
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ad3)
<br> Firma Mach požádala stavební úřad o dodatečné stavební povolení na již
<br> vybudovanou halu č.8.Na základě negativních stanovisek obce,přišli zástupci firmy Mach
<br> (pan XXXXXXXX XXXX a XXXXXXXXX Schaffler) podat vysvětlení na zasedání <.>
<br> Pan Schaffler seznámil přítomné s navrženými opatřeními a to,že nebudou navyšovat
<br> stávajíc...

Načteno

edesky.cz/d/2521388

Meta

Rozpočet   Prodej   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz