Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 06. 2019 Oznámení zahájení společného řízení, rodinný dům, Rozdrojovice
25. 06. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na výkup pozemků pod komunikacenmi 2019
25. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Kuřim, U potoka - kanalizační a vodovodní přípojka
25. 06. 2019 Stanovení MÚ - vyhrazené parkovací stání před MŠ
24. 06. 2019 Hvozdec-omezení užívání vodovodu na 100 l
24. 06. 2019 Veverská Bítýška-Prokeš-studna-ZŘ
24. 06. 2019 V V - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu změny č.2 ÚP Veverská Bítýška
24. 06. 2019 Oznámení zahájení ÚŘ - Rozdrojovice, Za Humny, úpr. DTS, NN
24. 06. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
24. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24. 06. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - SEK - optická síť Netcom Solutions
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 13.07.2019 od 06:00 hod do 18:00 hod
24. 06. 2019 Hvozdec-omezení užívání veřejného vodovodu-návrh opatření
24. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu hospodaření města Kuřimi za rok 2018
24. 06. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
24. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.3
24. 06. 2019 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
24. 06. 2019 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce nebo slavnosti - Memoriál Bohumila Plška 22.6.2019
24. 06. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 28.06.2019 od 11:00 hod do 15:00 hod
24. 06. 2019 Upozornění stavebníkům z hlediska ochrany archeologických nálezů
24. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019, o veřejném pořádku
24. 06. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád
24. 06. 2019 Vyvěšení rozpočtových dokumentů - MIKROREGION KUŘIMKA
24. 06. 2019 OZNÁMENÍ o vyvěšení rozpočtových dokumentů
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
24. 06. 2019 Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
24. 06. 2019 Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Kuřim - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
24. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.2
24. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2019, o nočním klidu
24. 06. 2019 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
24. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
24. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
24. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.1
24. 06. 2019 Rozpočet města na rok 2019
24. 06. 2019 Rozpočty a Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
24. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
24. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č.5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24. 06. 2019 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
24. 06. 2019 Pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu
24. 06. 2019 Zákaz odběru povrchových vod
24. 06. 2019 Závěrečný účet města Kuřimi za rok 2017
24. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
24. 06. 2019 Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec
24. 06. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
24. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi
24. 06. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 2/2017, kterým se vydává tržní řád
24. 06. 2019 Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů
24. 06. 2019 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
24. 06. 2019 Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM

XML