Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2021 oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 16.8.2021 od 7:30 hod do 16:00 hod
03. 08. 2021 oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 30.8.2021 od 7:30 hod do 12:30 hod
02. 08. 2021 Česká Renocar MÚP ZŘ
02. 08. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
02. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 27.8.2021 od 7:30 hod do 15:00 hod
02. 08. 2021 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - LETNÍ KINO NA KOMENDĚ
02. 08. 2021 Čebín PÚP Cyklostezka Čebín - Drásov místní komunikace III/38529
02. 08. 2021 Dodatečné povolení stavby - Čebín - optické vedení
02. 08. 2021 Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2020
02. 08. 2021 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby dobrovolné číslo 2010KOE0655
02. 08. 2021 Kuřim Legionářská chodníky PÚP
02. 08. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 ÚP Veverská Bítýška
02. 08. 2021 Kuřim ul. Blanenská Místní úprava provozu
02. 08. 2021 Rozpočtové opatření č.7
02. 08. 2021 Pořadník č. 42 žadatelů o pronájem obecního bytu
02. 08. 2021 Rozpočtové opatření č.6
02. 08. 2021 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Letní kino
02. 08. 2021 Výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikacemi 2021
02. 08. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Chudčice (dále jen ÚP Chudčice)
02. 08. 2021 Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání
02. 08. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
02. 08. 2021 Rozpočtové opatření č.5
02. 08. 2021 Rozpočtové opatření č.4
02. 08. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád
02. 08. 2021 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
02. 08. 2021 Rozpočtové opatření č.3
02. 08. 2021 Rozpočtové opatření č.2
02. 08. 2021 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020
02. 08. 2021 Rozpočtové opatření č.1
02. 08. 2021 Rozpočet města Kuřimi na rok 2021
02. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
02. 08. 2021 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města
02. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku
02. 08. 2021 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
02. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 08. 2021 Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020
02. 08. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
02. 08. 2021 Opatření obecné povahy kůrovec
02. 08. 2021 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
02. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
02. 08. 2021 Opatření obecné povahy- kůrovec
02. 08. 2021 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
02. 08. 2021 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
02. 08. 2021 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
02. 08. 2021 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
02. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
02. 08. 2021 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů
02. 08. 2021 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
02. 08. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
02. 08. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění

XML