Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht
17. 05. 2021 Pozvánka na jednání ZM č.3 konané 18.05.2021
17. 05. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Čebín
17. 05. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Moravské Knínice
17. 05. 2021 Záměr - pronájem části NP č. 867/8 ul. Jungmannova - kryt CO
17. 05. 2021 Kuřim ul. Legionářská Oprava chodníků Zahájení řízení
17. 05. 2021 Lelekovice ul. Koretina Stanovení přechodné úpravy provozu
17. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
17. 05. 2021 Oznámení záměru na pronájem nemovitostí – Hospoda u Střížů - Jinačovice, bytová jednotka
17. 05. 2021 Očkování osob pečujících
17. 05. 2021 Policie ČR varuje - Současné trendy podvodníků - vishing a spoofing
17. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 24.5.2021 od 7:30 hod do 12:00 hod
17. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 24.5.2021 od 12:00 hod do 14:30 hod
17. 05. 2021 Svazek pro výstavbu R43 - návrh závěrečného účtu za rok 2020
17. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
17. 05. 2021 Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
17. 05. 2021 Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí
17. 05. 2021 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
17. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.3
17. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.2
17. 05. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č.296/2021
17. 05. 2021 Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů - Mikroregion Kuřimka
17. 05. 2021 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020
17. 05. 2021 Rozpočtové opatření č.1
17. 05. 2021 Rozpočet města Kuřimi na rok 2021
17. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
17. 05. 2021 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města
17. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
17. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku
17. 05. 2021 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
17. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. 05. 2021 Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020
17. 05. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
17. 05. 2021 Opatření obecné povahy kůrovec
17. 05. 2021 Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu
17. 05. 2021 Závěrečný účet hospdaření města Kuřimi 2019
17. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
17. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
17. 05. 2021 Opatření obecné povahy- kůrovec
17. 05. 2021 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
17. 05. 2021 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
17. 05. 2021 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
17. 05. 2021 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
17. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
17. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů
17. 05. 2021 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
17. 05. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
17. 05. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění
17. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
17. 05. 2021 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr

XML