Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 09. 2019 Pozvánka na 6. jednání ZM konané 26.09.2019
21. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 4.10.2019 od 12:00 hod do 16:00 hod
20. 09. 2019 Pozvánka na 6. jednání ZM konané 26.09.2019
20. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 4.10.2019 od 12:00 hod do 16:00 hod
20. 09. 2019 Dotační program "PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2020
20. 09. 2019 Dotační program "PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY" pro rok 2020
20. 09. 2019 Dotační program "VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ" pro rok 2020
20. 09. 2019 Dotační program "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2020
20. 09. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
20. 09. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
20. 09. 2019 Oznámení zahájení řízení ve věci dodatečného povolení stavby - přestavba bývalé kotelny Kuřim č.p. 1208
20. 09. 2019 Vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranného pásma radiolokátoru Sokolnice
20. 09. 2019 OOP, STANOVENÍ MÚ - Hvozdec, MK na parc. č. 231/1 - doplnění DZ IZ4ab
20. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 4.10.2019 od 12:00 hod do 16:00 hod
20. 09. 2019 Dotační program "PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2020
20. 09. 2019 Dotační program "PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY" pro rok 2020
20. 09. 2019 Dotační program "VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ" pro rok 2020
20. 09. 2019 Dotační program "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2020
20. 09. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
20. 09. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
20. 09. 2019 Oznámení zahájení řízení ve věci dodatečného povolení stavby - přestavba bývalé kotelny Kuřim č.p. 1208
20. 09. 2019 Vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranného pásma radiolokátoru Sokolnice
20. 09. 2019 OOP, STANOVENÍ MÚ - Hvozdec, MK na parc. č. 231/1 - doplnění DZ IZ4ab
20. 09. 2019 OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, ul. Otevřená - dopravní řešení u ZŠ Jungmannova
20. 09. 2019 STANOVENÍ PÚP - Chudčice, silnice III/3862 – Chudčice - rekonstrukce chodníků 2. etapa
20. 09. 2019 STANOVENÍ PÚP - Lelekovice, silnice III/37917 – realizace parkovacích ploch u fotbalového hřiště
20. 09. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 ÚP Česká
20. 09. 2019 STANOVENÍ PÚP - Kuřim, silnice II/386 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění
20. 09. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.1 a č.3 ÚP Lelekovice
20. 09. 2019 Výběrové řízení - Referent/ka odboru sociálních věcí a prevence
20. 09. 2019 Dražební vyhláška o provedení dražby nemovité věci
20. 09. 2019 Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu Čebín
20. 09. 2019 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
20. 09. 2019 Rozpočtové oaptření č.7
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.6
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.5
20. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.4
20. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 3/2019, o nočním klidu
20. 09. 2019 Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2018
20. 09. 2019 Hvozdec-omezení odběru vody z veřejného vodovodu na 100 l -O
20. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.3
20. 09. 2019 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
20. 09. 2019 Upozornění stavebníkům z hlediska ochrany archeologických nálezů
20. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019, o veřejném pořádku
20. 09. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád
20. 09. 2019 OZNÁMENÍ o vyvěšení rozpočtových dokumentů
20. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
20. 09. 2019 Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

XML