« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim Blanenská MÚP IS 24a ZŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20220510 projekt 2022PR00050
BS MORAVA SPOL.S R.O <.>
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: PŮJČOVNA – PRODEJ – SERVIS
<br> FOLTÝNOVA 19,635 00 BRNO
PROVOZOVNA: BRNO,CHIRONOVA UL <.>,TEL.: 547 242 042
<br> WWW.BSMORAVA.CZ E–MAIL: INFO@BSMORAVA.CZ
<br> ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE
<br> datum vypracování:
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum změny: verze:
<br> akce:
<br> místo:
<br> počet stran:
<br> zadavatel:
<br> poznámka:
<br> PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> B
S
<br> M
O
<br> R
AV
<br> A
D
<br> O
P
<br> R
AV
<br> N
Í Z
<br> N
A
<br> Č
EN
<br> Í
B
<br> S
M
<br> O
R
<br> AV
A
<br> D
O
<br> P
R
<br> AV
N
<br> Í Z
N
<br> A
Č
<br> EN
Í
<br> w
w
<br> w
<.> d
<br> op
ra
<br> vn
iz
<br> na
ce
<br> ni
br
<br> no
<.> c
<br> z
w
<br> w
w
<br>.d
op
<br> ra
vn
<br> iz
na
<br> ce
ni
<br> br
no
<br>.c
z
<br> w
w
<br> w
<.> b
<br> sm
or
<br> av
a <.>
<br> cz
<br> vypracoval:
<br> vyřizuje:
<br> stávající DZ dočasně zrušit počty Z4 a Z5 jsou pouze orientačníB28 a B29 nutno osadit 7 dní předemnavrhované DZ stávající DZ
<br> orientační DZ - Kuřimská štola 2022AK00072
2022PR00050
1
<br> 10.5.2022 Kuřim - Blanenská
3
<br> HICON,spol.s.r.o <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> A B C D E F G H I J
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> BS MORAVA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PRONÁJEM A PRODEJ DZ | VODOROVNÉ ZNAČENÍ
<br> PROJEKCE DZ | VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY
SYSTÉMY PRO OPRAVY KOMUNIKACÍ
<br> NON–STOP SERVIS
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum vypracování: datum změny: verze:
<br> akce:
<br> místo:
<br> strana:
<br> ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE — PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
B
<br> S
M
<br> O
R
<br> AV
A
<br> D
O
<br> P
R
<br> AV
N
<br> Í Z
N
<br> A
Č
<br> EN
Í
<br> B
S
<br> M
O
<br> R
AV
<br> A
D
<br> O
P
<br> R
AV
<br> N
Í Z
<br> N
A
<br> Č
EN
<br> Í
w
<br> w
w
<br>.d
op
<br> ra
vn
<br> iz
na
<br> ce
ni
<br> br
no
<br>.c
z
<br> w
w
<br> w
<.> d
<br> op
ra
<br> vn
iz
<br> na
ce
<br> ni
br
<br> no
<.> c
<br> z
w
<br> w
w
<br>.b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br>...
KUŘIM BLANENSKÁ MÚP ZŘ 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz
<br> 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/84804/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/72183/22/OD
<br> datum: 12.9.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> ze dne 2.8.2022 právnické osoby Město Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ: 00281964 <,>
<br> kterou na základě plné moci zastupuje BS Morava spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno <,>
<br> IČ: 25511009 (dále jen „navrhovatel“),zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle
<br> obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5
<br> zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého dopravního značení v Kuřimi na komunikacích parc.č.2986/1,2991/5 a 2990/1 vše v k.ú <.>
<br> Kuřim,z důvodu trvalého dopravního značení k turistickému cíli IS 24a „Kuřimská štola“,blíže dle
<br> grafické přílohy <.>
<br>
<br> Dotčeným orgánem v řízení je v souladu s dikcí § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> Policie České re...

Načteno

edesky.cz/d/5683403

Meta

Pronájem   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz