Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 06. 2021 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
10. 06. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění
10. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
10. 06. 2021 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
10. 06. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
10. 06. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
10. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
10. 06. 2021 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
10. 06. 2021 Zákaz odběru povrchových vod
10. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
10. 06. 2021 Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec
10. 06. 2021 Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů
10. 06. 2021 Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM
10. 06. 2021 OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí
10. 06. 2021 Přehled kuřimských médií k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě
10. 06. 2021 OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi
10. 06. 2021 Návštěvní řád městských hřišť provozovatele město Kuřim
10. 06. 2021 Projekt Euroklíč
10. 06. 2021 OZV č. 2/2010 o požárním řádu města Kuřimi
10. 06. 2021 OZV č. 4/2009 o dani z nemovitostí v katastrálním území Kuřim
10. 06. 2021 OZV č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi
09. 06. 2021 Kuřim ul. Legionářská Oprava chodníků Rozhodnutí
09. 06. 2021 Nabídka obecního bytu - byt č. 1260/47 (1+1), Nádražní 1260, Kuřim
09. 06. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 28.6.2021 od 8:00 hod do 15:00 hod
08. 06. 2021 Kuřim Oznámení o stanovení místní úpravy provozu
08. 06. 2021 Sdělení - seznámení s podklady - Čebín - optické vedení
07. 06. 2021 Sdělení - seznámení s podklady - Čebín - optické vedení
07. 06. 2021 Jinačovice Přechodná úprava provozu
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.5
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.4
07. 06. 2021 Zveřejnění záměrů Statutárního města Brna
07. 06. 2021 Lelekovice Chmelníky Stanovení PÚP Změna termínu
07. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
07. 06. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
07. 06. 2021 Rozpočtové dokumenty - Mikroregion Kuřimka
07. 06. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht
07. 06. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
07. 06. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP Moravské Knínice - změna termínu
07. 06. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Čebín
07. 06. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád
07. 06. 2021 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.3
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.2
07. 06. 2021 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020
07. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.1
07. 06. 2021 Rozpočet města Kuřimi na rok 2021
07. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
07. 06. 2021 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města

XML