Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 05. 2021 Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu
31. 05. 2021 Závěrečný účet hospdaření města Kuřimi 2019
31. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
31. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
31. 05. 2021 Opatření obecné povahy- kůrovec
31. 05. 2021 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
31. 05. 2021 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
31. 05. 2021 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
31. 05. 2021 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
31. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
31. 05. 2021 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů
31. 05. 2021 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
31. 05. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění
31. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
31. 05. 2021 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
31. 05. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
31. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
31. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
31. 05. 2021 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
31. 05. 2021 Zákaz odběru povrchových vod
31. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
31. 05. 2021 Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec
31. 05. 2021 Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů
31. 05. 2021 Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM
31. 05. 2021 OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí
31. 05. 2021 Přehled kuřimských médií k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě
31. 05. 2021 OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi
31. 05. 2021 Návštěvní řád městských hřišť provozovatele město Kuřim
31. 05. 2021 Projekt Euroklíč
31. 05. 2021 OZV č. 2/2010 o požárním řádu města Kuřimi
31. 05. 2021 OZV č. 4/2009 o dani z nemovitostí v katastrálním území Kuřim
31. 05. 2021 OZV č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi
27. 05. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht
24. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
21. 05. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht
21. 05. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht
21. 05. 2021 Územní rozhodnutí - Optická síť Kuřim: Wolkerova_Jelínkových
21. 05. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
21. 05. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP Moravské Knínice - změna termínu
21. 05. 2021 Dokument "Chudčice -prodloužení..." již není dostupný.
21. 05. 2021 Dokument "Chudčice -prodloužení..." již není dostupný.
21. 05. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht
21. 05. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Čebín
21. 05. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád
21. 05. 2021 Záměr - pronájem části NP č. 867/8 ul. Jungmannova - kryt CO
21. 05. 2021 Kuřim ul. Legionářská Oprava chodníků Zahájení řízení
21. 05. 2021 Lelekovice ul. Koretina Stanovení přechodné úpravy provozu
21. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu

XML