« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Agrostyl záměr
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 www.kurim.cz
664 34 Kuřim
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
<br> záměr propachtovat části pozemků o výměře 14.120 m2 v k.ú.Kuřim dle seznamu
<br> za cenu 0,1462 Kč/m2/rok s valorizací za účelem zemědělského obhospodařování
<br> společnosti AGROSTYL,spol.s r.o <.>,se sídlem Kuřim,Zámecká 959,IČO 46902627
<br> na dobu určitou do 31.12.2023 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kuřimi dne 22.09.2022
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 22.09.2022
<br> Sňato:
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 07.10.2022 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 www.kurim.cz
664 34 Kuřim
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Seznam - záměr 2022
<br> k pachtovní smlouvě číslo 2018/O/0084
<br> AGROSTYL,spol <.>
s.r.o <.>
<br> k.ú.Kuřim
<br> Parc.číslo
Výměra
<br> v m2
Lokalita
<br> část 2904/93 797 U Srpku
<br> část 2904/92 648 U Srpku
<br> část 2904/109 1303 U Srpku
<br> část 2904/110 1088 U Srpku
<br> část 2904/77 2612 U Srpku
<br> část 2904/107 764 U Srpku
<br> část 2904/105 316 U Srpku
<br> část 2957/2 793
u cyklostezky -
Nivky
<br> část 2969/1 5799
u cyklostezky -
Nivky
<br> Celkem 14120

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz