« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka Odboru sociálních věcí a prevence

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VŘ 2022 11 ref OSPOD za MD
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
2022-11
<br>
Název územního samosprávného celku: město Kuřim
<br>
Druh práce: Referent/ka Odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim
sociálně-právní ochrana dětí,na dobu překážek v práci dočasně
<br> nepřítomného zaměstnance - předpoklad 3 roky
<br> Místo výkonu práce: Kuřim
<br>
Zákonné předpoklady uchazeče:
<br> Splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů:
 fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je
<br> cizím státním občanem,má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk;
 dosažení věku 18 let;
 způsobilost k právním úkonům;
 bezúhonnost;
 ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Splnění předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka § 110 odst.4 písm.b) dle zákona
č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Požadované znalosti:
<br> Základní znalost:
 zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění novely účinné od
<br> 01.01.2022;
 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,Část druhá,Rodinné právo,ve znění pozdějších
<br> předpisů;
 zákona č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,ve znění pozdějších předpisů;
 vyhlášky č.473/2012 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní
<br> ochraně dětí ve znění účinném od 01.01.2022;
 směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.září 2013
<br> o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány
sociálně -právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace
v oblasti náhradní rodinné péče <.>
<br>
Jiné požadavky:
vzdělání: vysokoškolské
praxe: v obecním,městském úřadu,magistrátu,v úřadech státní správy
<br> a institucích se zaměřením na agendu sociálních věcí,v charitativní nebo
zdravotní oblasti,v rodinné poradně,v zařízení poskytujícím sociální
služby aj ...

Načteno

edesky.cz/d/5680705

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz