Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
07. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku
07. 06. 2021 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
07. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
07. 06. 2021 Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020
07. 06. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
07. 06. 2021 Opatření obecné povahy kůrovec
07. 06. 2021 Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu
07. 06. 2021 Závěrečný účet hospdaření města Kuřimi 2019
07. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
07. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
07. 06. 2021 Opatření obecné povahy- kůrovec
07. 06. 2021 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
07. 06. 2021 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
07. 06. 2021 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
07. 06. 2021 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
07. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů
07. 06. 2021 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
07. 06. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění
07. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
07. 06. 2021 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
07. 06. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
07. 06. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
07. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
07. 06. 2021 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
07. 06. 2021 Zákaz odběru povrchových vod
07. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
07. 06. 2021 Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec
07. 06. 2021 Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů
07. 06. 2021 Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM
07. 06. 2021 OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí
07. 06. 2021 Přehled kuřimských médií k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě
07. 06. 2021 OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi
07. 06. 2021 Návštěvní řád městských hřišť provozovatele město Kuřim
07. 06. 2021 Projekt Euroklíč
07. 06. 2021 OZV č. 2/2010 o požárním řádu města Kuřimi
07. 06. 2021 OZV č. 4/2009 o dani z nemovitostí v katastrálním území Kuřim
07. 06. 2021 OZV č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi
04. 06. 2021 Jinačovice Přechodná úprava provozu
03. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.5
03. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.4
03. 06. 2021 Zveřejnění záměrů Statutárního města Brna
03. 06. 2021 Lelekovice Chmelníky Stanovení PÚP Změna termínu
02. 06. 2021 Zveřejnění záměrů Statutárního města Brna
02. 06. 2021 Lelekovice Chmelníky Stanovení PÚP Změna termínu
02. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
02. 06. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

XML