« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Semináře pro občany v oblasti nakládání s BRKO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_19413_2017_-_nabidka_volnych_seminaru_Kompostuj_cz_-_pro_UMC.pdf

Síd lo : Mar i ánské nám.2,110 01 P raha 1
P racovi š tě : Jungmanno va 29 /35,110 00 P raha 1
te l : Kontaktn í cen t ru m: 12 444,fax: 236 00 7074
e-mai l : pos t a@praha.eu ; IDDS: 48 i a97h
<br>
<br>
Váš dopis zn.Č.j.Vyřizuje / linka Datum
MHMP19413/2017 Ing.Tvrdíková/ 4277 4.1.2017
<br> Sp.zn <.>
S-MHMP1941320/2016 Počet listů 1 / příloh 0
<br>
<br> Věc: Semináře pro občany v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným materiálem
<br>
Vážené kolegyně,vážení kolegové <,>
<br> dne 5.8.2016 uzavřel Odbor ochrany prostředí MHMP se sdružením EKODOMOV z.s <.>
<br> objednávku č.OBJ/54/11/010632/2016 na projekt s názvem „Kompostuj.cz – informační podpora
<br> občanů“.V rámci této objednávky se v průběhu podzimu roku 2016 prostřednictvím sdružení
<br> EKODOMOV uskutečnilo 13 odborných seminářů ve 13-ti MČ.Plnění zakázky prodlužujeme
<br> a nabízíme 7 seminářů "Třídím BIOmateriál" o plánovaných změnách v odpadovém hospodářství
<br> HMP a o praktických radách,jak začít kompostovat doma,na zahradě či se sousedy <.>
<br> Účastníkům semináře je rozdávána sada kompostovatelných sáčků s letáčkem,jako podpora do
<br> začátku pro ty,kdo se rozhodnou biomateriál separovat <.>
<br> Případný zájem o službu adresujte přímo na sdružení EKODOMOV,kde je kontaktní osobou
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX,e-mail: katerina.koubova@ekodomov.cz.Pokud budete
<br> mít jakékoli dotazy k plnění či obsahu výše uvedené objednávky obracejte se na kontaktní osobu
<br> OCP MHMP Ing.Annu Tvrdíkovou <.>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br> RNDr.XXXXXX K y j o v s k ý
<br> ředitel odboru
Odbor ochrany prostředí
<br>
<br> - otisk úředního razítka - - podepsáno elektronicky –
<br>
<br> Rozdělovník: ÚMČ 1 – 57,Odbor ŽP pokud je zřízen
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br>
<br>
2017-01-06T14:01:16+0100
RNDr.XXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/613261

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz