« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - oznámení o zahájení řízení-pozvání k ústnímu jed.: "ochranné pásmo pro stávající veřejné pohřebiště"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20161129161816.pdf

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 po Praha 10 ODBOR STAVEBNI
<br> HC Praha-Patra: [ el
<br> llslv:4
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: Čj :
<br> NAŠEZN; VYŘIZUJE: TEL;
<br> FAX:
<br> EAAAH;
<br> DATUM
<br> ÚMČ Pls 56418/2016/OST/PD0
<br> 28794/2016/OST/PDO lng.XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> PetraDOhnálova©praha l 5.cz
<br> 14.11.2016
<br> 7
<br> l_
<br> OZNÁMENÍ
<br> l 11 111111 111
<br> mo41-l5f502401
<br> \
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Dorucano: 29.11.2015 1 CJ 3371/2016 ncppsr
<br> prlluhv:
<br> 111111 -
<br> 1
<br> Městská část Praha-Petrovice,IČO 00231363,Edisonova 429,109 00 Praha-Petrovice,kterou zastupuje KD Beta,a.s <.>,ICO 25676792,Hanusova 935/31,140 00 Praha-Michle
<br> nv
<br> (dále XXX z
<br> adatel") dne X.X.XXXX podal a dne 7.11.2016 naposledy doplnil žádost o vydání územního
<br> rozhodnutí o ochranném pásmu pro stávající veřejné pohřebiště na pozemcích parc.č.426 (zastavěná plocha a nádvoří) a 427 (ostatní plocha)v katastrálním území Petrovice,při ul.Novopetrovická,Praha-
<br> Petrovice <.>
<br> Ochranné pásmo bude zasahovat na pozemky:
<br> Katastrální území Horní Měcholupy
<br> parc.č.druh pozemku
<br> 523/596 ostatní plocha
<br> 523/706 ostatní plocha Katastrální území Petrovice
<br> parc.č.druh pozemku parc.č.druh pozemku
<br> 424/18 ostatní plocha 432/17 zastavěná plocha a nádvoří 424/19 zastavěná plocha a nádvoří 432/18 zastavěná plocha a nádvoří 424/20 zastavěná plocha a nádvoří 432/19 zastavěná plocha a nádvoří 424/21 zastavěná plocha a nádvoří 432/127 ostatní plocha
<br> 424/22 zastavěná plocha a nádvoří 432/128 ostatní plocha
<br> 424/23 zastavěná plocha a nádvoří 432/135 ostatní plocha
<br> 424/24 zastavěná plocha a nádvoří 432/137 ostatní plocha
<br> 424/25 zastavěná plocha a nádvoří 432/138 ostatní plocha
<br> 424/26 ostatní plocha 432/139 ostatní plocha
<br> 424/27 zastavěná plocha a nádvoří 432/140 ostatní plocha
<br> 424/28 zastavěná plocha a nádvoří 432/141 ostatní plocha
<br> 424/29 zastavěná plocha a nádvoří 432/142 ostatní plocha
<br> 424/30 zastavěná plocha a nádvoří 432/143 ostatní plocha
<br> 424/58 ostatní plocha 432/144 ostatní plocha
<br> Sídlo: Boloňská 478/1.109 00 Praha 10
<br> Pracoviště: Boloňská 478/1.109 00 Praha 10 Bankovní spojení: ČS a.s.<.> Č.ú.19—2000719399/0800 e-mail: podatelna©p15.mepnet.cz
<br> teL:+420-281003111 fax: +420-274 864 756
<br> IČO: 00231355
<br> D1C1CZOOZ31355
<br> (57 3 317 „Za 76770ch
<br> Č.j.ÚMČ P15 56418/2016/OST/PD0 Str.2 arc.č.druh pozemku parc.č.druh pozemku 424/62 ostatní plocha 432/145 ostatní plocha 424/75 ostatníplocha 537/2 ostatníplocha 424/76 ostatní plocha 537/3 ostatní plocha 424/77 ostatní plocha 537/4 ostatní plocha 424/85 ostatní plocha 537/8 ostatní plocha 425/2 ostatní plocha 537/9 ostatní plocha 425/12 ostatníplocha 537/10 ostatníplocha 425/14 ostatní plocha 537/1 1 ostatní plocha 425/19 zastavěná plocha a nádvoří 537/18 ostatní plocha 425/20 zastavěná plocha a nádvoří 537/19 ostatní plocha 425/21 zastavěná plocha a nádvoří 537/23 ostatní plocha 425/22 zastavěná plocha a nádvoří 537/25 ostatní plocha 425/23 zastavěná plocha a nádvoří 537/26 ostatní plocha 425/24 ostatní plocha 537/27 ostatní plocha 425/25 zastavěná plocha a nádvoří 537/28 ostatní plocha 425/34 ostatníplocha 537/29 ostatní plocha 425/35 ostatníplocha 537/30 ostatní plocha 425/36 ostatní plocha 561/2 ostatní plocha 425/37 ostatní plocha 561/3 ostatní plocha 425/38 ostatníplocha 561/5 ostatníplocha _ 425/39 ostatní plocha 561/6 ostatní plocha 425/40 ostatní plocha 561/8 ostatníplocha 425/41 ostatní plocha 563/2 ostatníplocha 425/42 ostatní plocha 563/3 ostatní plocha 425/44 ostatní plocha 563/5 ostatníplocha 425/45 ostatní plocha 563/6 ostatníplocha 425/46 ostatní plocha 580/39 ostatní plocha 425/47 ostatní plocha 580/40 ostatníplocha 425/48 ostatní plocha 580/41 ostatní plocha 425/49 ostatní plocha 580/42 ostatní plocha 425/50 ostatní plocha 580/101 ostatní plocha 430/1 orná půda 580/107 ostatní plocha 430/3 ostatní plocha 580/108 ostatní plocha 430/4 ostatní plocha 580/109 ostatní plocha 430/45 ostatní plocha 580/1 12 ostatníplocha 430/46 ostatní plocha 580/1 13 ostatní plocha 432/1 ostatní plocha 580/1 14 ostatní plocha 432/15 zastavěná plocha a nádvoří 580/1 15 ostatníplocha 432/16 zastavěná plocha a nádvoří 580/1 16 ostatníplochá 580/1 17 ostatní plocha _]
<br> Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Sídlo; Boloňská 478/1.109 00 Praha 10
<br> Pracoviště: Boloňská 478/1.109 00 Praha 10 Bankovní spojení: ČS a.s.<.> Č.ú.19-2000719399/0800 e-mail: podalelna©p15.1nepnet.cz
<br> tel : +420—281 003 l l 1 fax: +420-274 864 756
<br> IČO: 00231355 DIČ: czooz3r355
<br> 03 TTW,ze/; Maa/%$“
<br> Čj ÚMČ P15 56418/2016/OST/PDO str.3
<br> Předmětem řízení je stanovení ochranného pásma okolo stávajícího veřejného pohřebiště vsouladu s požadavky ust.% 17 odst.2 zákona č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,...

Načteno

edesky.cz/d/578305

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz