« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Žádost o vyvěšení Veřejné vyhlášky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejna_vyhlaska_trvaly_pobyt.pdf

Statutární město Kladno
<br> Magistrát města Kladna Odbor finanční — oddělení daní a poplatků
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ: ADRESA: Magistrát města Kladna
<br> Odbor finanční
<br> nám.Starosty Pavla 44
<br> 272 52 KLADNO
<br> narrnžavanš _annaaa; Magistrát.“města Kladnt nám Starosty ?avša 44
<br> 272 ;Z) Kl,MEŘO Vaše zn.:.Vyřizuje: Kladno: č.jednací: or /2 62 s /16-2 XXXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Kladna,Odbor finanční - správce místníchpoplatků,podle ustanovení 5 49
<br> IV!
<br> a 5 50 odst.1 zákona 280/2009 Sb <.>,daňovy rad,ve znění pozdějších předpisů oznamuje,že od 21.11.2016 do 22.12.2016
<br> je u správce poplatku,V budově Magistrátu města Kladna,dveře č.007 vždy V úředních dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.OF / 262 5 / 16-2,kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> za zdaňovací období 01.01.2014 - 31.12.2014
<br> všem poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č.02 / 12 / 0 1 <.>
<br> V Kladně dne 14.11.2016 _
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX _,vedoucí Oddělení daní a poplatků Magistrát města
<br> Datum vyvěšení: 21.11.2016 Bude sejmuto: 23.12.2016 Datum skutečného sejmutí:
<br> Kontaktní spojení: Tel: +420 312604352 Email: petra.frankova©mestokladnocz
<br> Web: hgp: [ [www.níestokladng.gz

Načteno

edesky.cz/d/573480

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz