Městys Netvořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://netvorice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice

Datová schránka: jgzatu8
E-mail: info@netvorice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s TJ Sokol Netvořice na rok 2021 (1 příloha)
21. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu městyse za rok 2020 (1 příloha)
15. 09. 2021 Školení okrskové volební komise (1 příloha)
14. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (1 příloha)
08. 09. 2021 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise (1 příloha)
26. 08. 2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození na zdaňovací… (2 přílohy)
24. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (1 příloha)
19. 08. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice dne 16.8.2021 (1 příloha)
18. 08. 2021 Nedostatečně identifikovaný vlastník tzv. neznámý vlastník v katastru nemovitostí městyse Netvořice… (1 příloha)
05. 08. 2021 Program zasedání zastupitelstva 16.8.2021 (1 příloha)
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška o přechodné úpravě provozu z důvodu konání hudebního festivalu "Krásný ztráty… (1 příloha)
26. 07. 2021 Záměr prodeje pozemku parc.č. 39 v k.ú. Maskovice (1 příloha)
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška o přechodné úpravě provozu na místní kom. v ul. Ke Hřbitovu z důvodu konání… (1 příloha)
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu Netvořická pouť 2021 (1 příloha)
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška společné povolení Netvořice oprava místní komunikace ozn. 6c Sídliště II a úprava… (1 příloha)
30. 06. 2021 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 90 v k.ú. Netvořice (1 příloha)
28. 06. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice dne 14.6.2021 (1 příloha)
22. 06. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - DIO II/114 - most Živohošť - Neveklov (1 příloha)
15. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného… (1 příloha)
07. 06. 2021 Usnesení o přerušení řízení - "Netvořice - oprava místní komunikace ozn. 6c - Sídliště a… (1 příloha)
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření… (5 příloh)
04. 06. 2021 Program zasedání zastupitelstva 14.6.2021 (1 příloha)
31. 05. 2021 Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci s TJ Sokol Netvořice (1 příloha)
25. 05. 2021 Záměr pronájmu části parc.č.125 v k.ú. Netvořice o výměře 38 m2 (1 příloha)
20. 05. 2021 Veřejná vyhláška o změně termínu stanovení přechodné úpravy provozu dle stanovení ze dne 08.03.2021… (1 příloha)
18. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu městyse Netvořice za rok 2020 (5 příloh)
17. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO BENE-BUS za rok 2020 (5 příloh)
12. 05. 2021 Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce část parc.č.793 v k.ú. Netvořice (1 příloha)
10. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 (1 příloha)
04. 05. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s TJ Sokol Netvořice na rok 2021 (1 příloha)
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - úplná uzavírka a pracovní místo v rámci akce "III/1063 Nedvězí-Blaženice,… (1 příloha)
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na… (1 příloha)
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na… (1 příloha)
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů (2 přílohy)
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oprava místní komunikace ozn. 6c - Sídliště II a úprava silničního prostoru (1 příloha)
20. 03. 2021 „D3 0301 – 0303 Praha Václavice“ - výjimka ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů… (1 příloha)
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu (1 příloha)
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného… (1 příloha)
11. 03. 2021 Veřejná vyhláška o přechodné úpravě dopravního značení z důvodu výstavby chodníku v ul. Hrubínova (1 příloha)
10. 03. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice ze dne 1.3.2021 (1 příloha)
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích DIO II/114 most Živohošť -… (1 příloha)
08. 03. 2021 Záměr prodloužení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 77 v k.ú. Netvořice (1 příloha)
08. 03. 2021 Záměr prodloužení smlouvy o pronájmu půdních prostor na pozemku parc.č.76/1 v k.ú. Netvořice (1 příloha)
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška o úplné uzavírce z důvodu pokládky nového povrchu komunikací v Netvořicích (1 příloha)
02. 03. 2021 Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí - neznámý vlastník k 1.2.2021 (1 příloha)
26. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 (1 příloha)
23. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice (1 příloha)
19. 02. 2021 Program zasedání zastupitelstva 1.3.2021 (1 příloha)
03. 02. 2021 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 395/3 v k.ú. Netvořice (1 příloha)
01. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových změn 2021 (1 příloha)

XML