« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C30822011808550.pdf [0,05 MB]
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
<br> V souladu s ustanovením š“ 18 zákona c.106/ 1999 o svobodném přístupu k informacím,podle kterého každý povinný subjekt musí os své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá Městys Netvořice tuto“Výroční zprávu za rok 2021“ <.>
<br> a) počet písenmě podaných žádostí o informace
<br> b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí
<br> 0) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> e) přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními O řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br> cer—\)
<br> i) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti 0 poskytnutí výhradní licence
<br> g) počet stížností podaných dle 5 16a zákona,včetně důvodů O jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> h) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br> Informace jsou občanům sdělovány prostřednictvím úřední desky v městysi,webových stránek,elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů <.>
<br> V průběhu roku starosta (starostka) místostarosta (místostarostka),někteří zastupitelé a zaměstnanci úřadu městyse poskytli značné množství ústních,telefonických,i písenmých informací institucím a
<br> občanům,kteří se na ÚM obrátili,i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech a zákon č.106/1999 Sb <.>
<br> Počet těchto žádostí není dle ustanovení (5 13 odst.3 zákona č.106/ 1999 Sb.vplatném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací <.>
<br> V Netvořicích dne 13.1.2022
<br> Měsrvs NETVOŘICEU Mírové nám.19,25744 Netvořice Ičo: 00232360
<br> ÚŘAD MĚSTYSE za gřtgjoggyse \,N TVOŘICE
<br> %W' 1001-2022 M 257 44

Načteno

edesky.cz/d/5116090

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz