Městys Netvořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://netvorice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice

Datová schránka: jgzatu8
E-mail: info@netvorice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - 3...." již není dostupný.
01. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření městyse pro rok 2020 (1 příloha)
28. 08. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení a rozšíření okruhu účastníků řízení - Instalace tepelného… (1 příloha)
28. 08. 2020 Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o odvolání - přivaděč D3 (1 příloha)
24. 08. 2020 Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí - neznámý vlastník k 1.8.2020 (1 příloha)
19. 08. 2020 Elektronická aukce na prodej hrobového zařízení k hrobu č. 201 a č. 202 (2 přílohy)
06. 08. 2020 Výzva k vyjádření k odvolání D3 Praha - Václavice (1 příloha)
05. 08. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019 (1 příloha)
31. 07. 2020 Veřejná vyhláška - uzavírka a stavební práce v rámci akce III/10513 Ouštice - oprava povrchu vozovky (1 příloha)
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/114, III/11432, II/105, III/10513,… (1 příloha)
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - dopravní značení uzavírky silnice č. II/105 u Neveklova a místní uzavírky… (1 příloha)
27. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy kůrovcová kalamita (1 příloha)
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška o dopravním značení v obci Všetice z důvodu konání hudebního festivalu &quot… (1 příloha)
20. 07. 2020 Veřejná vyhláška o změně dopravního značení na akci "Netvořická pouť 2020" (1 příloha)
17. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
16. 07. 2020 Záměr uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor praktického lékaře Pražská č.p. 16 Netvořice (1 příloha)
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška Schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace pro městys Netvořice (1 příloha)
09. 07. 2020 Elektronická aukce na prodej hrobového zařízení k hrobu č. 201 a č. 202 (2 přílohy)
01. 07. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice dne 22.6.2020 (1 příloha)
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů… (1 příloha)
23. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
12. 06. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
10. 06. 2020 Program zasedání zastupitelstva 22.6.2020 (1 příloha)
09. 06. 2020 Vyhláška o zahájení vodoprávního řízení (1 příloha)
29. 05. 2020 Vyrozumění o podaném odvolání výzva k vyjádření pro záměr D3 0303 Přivaděč Týnec n. S. PRAGOPROJEKT (1 příloha)
20. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 (1 příloha)
20. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu městyse Netvořice za rok 2019 (11 příloh)
19. 05. 2020 Dražební vyhláška nemovitých věcí (1 příloha)
06. 05. 2020 Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 77 v k.ú. Netvořice (1 příloha)
06. 05. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice dne 27.4.2020 (1 příloha)
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k nahlédnutí (1 příloha)
16. 04. 2020 Program zasedání zastupitelstva 27.4.2020 (1 příloha)
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na… (1 příloha)
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy - kůrovec (1 příloha)
03. 04. 2020 Opatření obecné povahy - D3 přivaděč (1 příloha)
31. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO BENE-BUS za rok 2019 (2 přílohy)
30. 03. 2020 Záměr prodloužení smlouvy o pronájmu části parc.č. 77 v k.ú. Netvořice se stávajícím nájemcem (1 příloha)
30. 03. 2020 Záměr prodloužení smlouvy o pronájmu garáže na pozemku parc.č. 552/2 v k.ú. Netvořice se stávajícím… (1 příloha)
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - změna dopravního značení (1 příloha)
19. 03. 2020 Usnesení rady městyse ze dne 16.3.2020 (1 příloha)
19. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Netvořice na rok 2020 (1 příloha)
12. 03. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice dne 2.3.2020 (1 příloha)
04. 03. 2020 Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje ohledně onemocnění koronaviru COVID-19 (1 příloha)
03. 03. 2020 Agenda neznámí vlastníci k 1.2.2020 (1 příloha)
27. 02. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 (1 příloha)
21. 02. 2020 Program zasedání zastupitelstva 2.3.2020 (1 příloha)
21. 02. 2020 Záměr prodeje p.č.382/14 a 382/1 vše v k.ú. Netvořice (1 příloha)
14. 02. 2020 Záměr uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu pozemku p.č.174/1 v k.ú. Maskovice (1 příloha)
13. 02. 2020 Záměr uzavřít dodatek č.1 k pachtovní smlouvy (1 příloha)
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - silnice III. třídy č. 1027 Rabyně (1 příloha)

XML