Městys Netvořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://netvorice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice

Datová schránka: jgzatu8
E-mail: info@netvorice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na… (1 příloha)
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů (2 přílohy)
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oprava místní komunikace ozn. 6c - Sídliště II a úprava silničního prostoru (1 příloha)
20. 03. 2021 „D3 0301 – 0303 Praha Václavice“ - výjimka ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů… (1 příloha)
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu (1 příloha)
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného… (1 příloha)
11. 03. 2021 Veřejná vyhláška o přechodné úpravě dopravního značení z důvodu výstavby chodníku v ul. Hrubínova (1 příloha)
10. 03. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice ze dne 1.3.2021 (1 příloha)
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích DIO II/114 most Živohošť -… (1 příloha)
08. 03. 2021 Záměr prodloužení smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 77 v k.ú. Netvořice (1 příloha)
08. 03. 2021 Záměr prodloužení smlouvy o pronájmu půdních prostor na pozemku parc.č.76/1 v k.ú. Netvořice (1 příloha)
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška o úplné uzavírce z důvodu pokládky nového povrchu komunikací v Netvořicích (1 příloha)
02. 03. 2021 Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí - neznámý vlastník k 1.2.2021 (1 příloha)
26. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 (1 příloha)
23. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice (1 příloha)
19. 02. 2021 Program zasedání zastupitelstva 1.3.2021 (1 příloha)
03. 02. 2021 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 395/3 v k.ú. Netvořice (1 příloha)
01. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových změn 2021 (1 příloha)
19. 01. 2021 Prodloužení lhůty pro doplnění podkladů v řízení - D3 přivaděč Týnec nad Sázavou (1 příloha)
06. 01. 2021 Úřední dny a hodiny Úřadu městyse Netvořice od 23.12.2020 do odvolání (1 příloha)
04. 01. 2021 Leták finanční správy k daňovému přiznání z nemovitých věcí 2021 (1 příloha)
18. 12. 2020 Oznámení o pokračování řízení o výjimce ze zákazů k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a… (1 příloha)
17. 12. 2020 Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 77 v k.ú. Netvořice o výměře 55 m2 (1 příloha)
15. 12. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice dne 7.12.2020 (1 příloha)
14. 12. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv.dotace č. 1/2021 s Posázaví o.p.s. (1 příloha)
14. 12. 2020 Úřední dny a hodiny Úřadu městyse Netvořice do 23.12.2020 (1 příloha)
09. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu městyse na r.2021 a schváleného střednědobého výhledu… (1 příloha)
08. 12. 2020 dokument
08. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 3/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního… (2 přílohy)
07. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 1 ke SR na rok 2020 DSO BENE-BUS (1 příloha)
01. 12. 2020 Úřední dny a hodiny Úřadu městyse Netvořice do 12.12.2020 (1 příloha)
30. 11. 2020 Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu - křižovatka silnic č. II/105 a č. III/1027 (1 příloha)
30. 11. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
26. 11. 2020 Program zasedání zastupitelstva 7.12.2020 (1 příloha)
19. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na roky 2022-2023 (2 přílohy)
19. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu městyse na r.2021 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu… (1 příloha)
19. 11. 2020 Návrh rozpočtu Základní školy Netvořice na rok 2021 (1 příloha)
19. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Netvořice na r. 2022-2023 (1 příloha)
19. 11. 2020 Návrh rozpočtu Mateřské školy Netvořice na rok 2021 (1 příloha)
19. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Netvořice na r. 2022-2023 (1 příloha)
19. 11. 2020 Návrh rozpočtu městyse Netvořice na r.2021 (2 přílohy)
10. 11. 2020 Veřejná vyhláška - změna stanovení přechodné úpravy provozu v Netvořicích - nový povrch komunikace (1 příloha)
09. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu DSO BENE-BUS na r.2022-2024 (1 příloha)
09. 11. 2020 Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na r.2021 (1 příloha)
05. 11. 2020 Dokument "Rozhodnutí o výjimce ..." již není dostupný.
04. 11. 2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového… (1 příloha)
02. 11. 2020 Úřední dny a hodiny Úřadu městyse Netvořice 22.11.2020 (1 příloha)
26. 10. 2020 Záměr prodloužení pronájmu pozemku parc.č.125 v k.ú.Netvořice (1 příloha)
22. 10. 2020 Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - nový povrch (1 příloha)
22. 10. 2020 Úřední dny a hodiny Úřadu městyse Netvořice od 22.10.2020 (1 příloha)

XML