« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. NFV 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.NFV 1_2020.pdf [0,06 MB]
<.>.<.>.<,>
<br>._ I ?i.r.| „ <,>
<br> T“
<br> W %
<br> Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.NF V 1/2020
<br>.<.> : <,>
<br> z
<br> ' 1 - |
<br> Městys Netvořice
<br> IČ: 00232360
<br> DIČ: CZOOZ3236O
<br> zastoupený Monikou Šlehobrovou,starostkou městyse se sídlem Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice
<br> číslo účtu: 3295459399/0800
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> TJ Sokol Netvořice
<br> IČ: 47082461
<br> DIČ: neplátce DPH
<br> zastoupený Pavlem Bronem,předsedou spolku se sídlem Malostranská 54,257 44 Netvořice číslo účtu: 320255379/0800
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutínávratne' finanční výpomoci č.NF V 1/2020:
<br> Článek 11 Termíny financování projektu
<br> Bod č.2 se mění následovně: Příjemce je povinen vrátit celou výši poskytnuté návratné finanční výpomoci („NFV“) na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30.6.2022 <.>
<br> Článek 111 Podmínky použití finančních prostředků
<br> Bod č.6 se mění následovně: Příjemce předloží poskytovateli písemné vyúčtování NFV na stanovený účel nejpozději do 30.6.2022 <.>
<br> Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny městyse dne 13.12.2021 <.>
<br> V Netvořicích dne:.<.> 1.0.7.017.2.0.22.<.> <.>
<br> Za poskytovatele:
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX starostka městyse Netvořice
<br> iš
<br> gaaaws METVOŘICE
<br> ]
<br> wm své ná 50.W,25 7 44 Netvořice %: €) 5232360 ©
<br>.Dodatek č.2 byl schválen na zasedání zastupitelstva
<br> V Netvořicích dne:.l._B_.“.Úl'.<.> 2022.<.>.<.>
<br> Za příjemce:
<br> XXXXX XXXX předseda TJ Sokol Netvořice
<br> Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Netvořice,X.X.Malostranská XX XXX XX Netvořice IČO 47082461

Načteno

edesky.cz/d/5091454

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz