Obec Češov

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://cesov-libesice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Češov
Češov 49
506 01 Češov

Datová schránka: m7qapfx
E-mail: cesov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 04. 2018 SDH Češov - výlet
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č.1/2018
14. 04. 2018 Přechodná úprava provozu - veřejná vyhláška
14. 04. 2018 Veřejná vyhláška FÚ
14. 04. 2018 Veřejná vyhláška Města Jičín - veř.projednání návrhu ÚP Žeretice
14. 04. 2018 Dokument "USNESENÍ O NAŘÍZENÍ E..." již není dostupný.
14. 04. 2018 Rozhodnutí - povolení kácení dřevin
14. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZRUŠENÍ OATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
14. 04. 2018 Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
14. 04. 2018 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
14. 04. 2018 Oznámení o vydání opatření obecné povahy
14. 04. 2018 Záměr č. 1/2016
14. 04. 2018 Oznámení o zahájení územního řízení - Liběšice čp. 11
14. 04. 2018 Komplexní pozemkové úpravy Češov - Liběšice
14. 04. 2018 Závěrečný účet 2017- Svazek obcí Mariánská zahrada
14. 04. 2018 Dokument "Nový návrh Aktualizac..." již není dostupný.
14. 04. 2018 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
14. 04. 2018 Veřejná vyhláška + příloha
14. 04. 2018 Výsledky voleb do Senátu PČR - 2016 - 2. kolo
14. 04. 2018 Výsledky voleb do Senátu PČR - 2016
14. 04. 2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje - 2016
14. 04. 2018 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období
14. 04. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
14. 04. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění porostů
14. 04. 2018 Katastr nemovitostí - neozn. vlastníci
14. 04. 2018 Setkání s občany srpen 2016
14. 04. 2018 Vodovodní řád
14. 04. 2018 Nařízení města Jičína 2/16 - lesní hospodářské stanovy
14. 04. 2018 Oznámení o vydání opatření CZ05
14. 04. 2018 Mariánská zahrada - závěrečný účet 2015
14. 04. 2018 Cestování s dětmi - informace
14. 04. 2018 Informační leták pro poplatníka daně z nem. věcí
14. 04. 2018 Rozhodnutí o kácení - čp. 102 v Češově
14. 04. 2018 MěÚ - oznámení o zahájení úz. řízení - studna Sůva
14. 04. 2018 Údaje o nemovitostech k 1.2.2016 - neznámí vlastníci
14. 04. 2018 ROZHODNUTÍ - KÁCENÍ STROMU
14. 04. 2018 R O Z H O D N U T Í
14. 04. 2018 ROZHODNUTÍ - POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN
14. 04. 2018 Dokument "U S N E S E NÍ O  O ..." již není dostupný.
14. 04. 2018 Zápis ze zasedání ZO č. 4 + přílohy
14. 04. 2018 Zápis ZO ze dne 13.10.2016
14. 04. 2018 Zápis ZO č. 3 ze dne 15.7.2016
14. 04. 2018 Zápis ZO č. 2 ze dne 9.6.2016
14. 04. 2018 Zápis ZO č.1/2016 + přílohy
14. 04. 2018 ROZPOČET OBCE NA ROK 2016
14. 04. 2018 Svolání schůze ZO na 27.12.2016
14. 04. 2018 Svolání scůze ZO na 13.10.2016
14. 04. 2018 Svolání schůze ZO na 15.7.2016
14. 04. 2018 Svolání schůze ZO na 9.6.2016
14. 04. 2018 Svolání schůze ZO na den 17.3.2016

XML