« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Stanovení minimálního počtu členů OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
STANO VENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENU OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
<br> V Češově dne 4.srpna 2020
<br> Starosta obce Češov stanovuje dle 5 15 odst.1 písm.c) zákona č.130/200 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozd.předpisů ( dále jen „ zákon“),a vyhlášky č.152/2000 Sb.o provedení některých ustanovení zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozd.předpisů ( dále jen „vyhláška“),minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 5 členů ( včetně zapisovatele )“pro volby do zastupitelstev krajů,které se konají dne 2.10.2020 a 3.10.2020
<br> "ov." XXXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno : X.8.2020
<br> Sejmuto: 4.10.2020

Načteno

edesky.cz/d/4055488


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz