« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Schválený rozpočet 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
Schválený rozpočet obce Češov na rok 2020
<br> Třídění RS Ukazatele rozpočtu Minimální v Kč Maximální v Kč
<br> Účelové Druhové
<br> odpa položky
<br> P Příjmy celkem 5 180 168,00 Kč
<br> Rámcové ukazatele:
<br> Tř.1 Daňové příjmy 4 435 650,00 Kč
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy 422 823,00 Kč
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy - Kč
<br> Tř.4 Dotace celkem 321 695,00 Kč
<br> Závazné ukazatele příjmů pro výkonné orgány (ODPA)
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 345 423,00 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství 23 400,00 Kč
<br> 3632 Pohřebnictví 9 000,00 Kč
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 Kč
<br> 3725 Využívání komunálních odpadů 40 000,00 Kč
<br> 6310 Příjmy z finančních operací 1 000,00 Kč
<br> 6171 Místní správa 2 000,00 Kč
<br> Příjmy - závazné transferové vztahy
<br> 4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR - Kč
<br> 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 68 100,00 Kč
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 253 595,00 Kč
<br> V Výdaje celkem 2 755 987,00 Kč
<br> Rámcové ukazatele:
<br> Tř.5 Provozní výdaje celkem 2 655 987,00 Kč
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje 100 000,00 Kč
<br> Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (ODPA)
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 24 000,00 Kč
<br> 2212 Silnice 100 000,00 Kč
<br> 2310 Pitná voda 390 000,00 Kč
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 30 000,00 Kč
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 60 000,00 Kč
<br> 3111 Mateřské školy 4 000,00 Kč
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 000,00 Kč
<br> 3341 Rozhlas a televize 13 000,00 Kč
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 40 300,00 Kč
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 49 000,00 Kč
<br> 3631 Veřejné osvětlení 75 000,00 Kč
<br> 3632 Pohřebnictví 50 000,00 Kč
<br> 3635 Územní plán 100 000,00 Kč
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 Kč
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 232 000,00 Kč
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 522 000,00 Kč
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4028697

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz