« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Jmenování zapisovatele OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ:00271462
<br> V Češově dne 12.srpna 2020
<br> Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
<br> Starosta obce Češov v souladu s ust.; 17 odst.6 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozd.předpisů
<br> JMENUJE <,>
<br> zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dne 2.a 3.října 2020 - Vrabcovou Kateřinu,Češov čp.55,506 01 Jičín
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno : XX.8.2020
<br> Sejmuto: 4.10.2020

Načteno

edesky.cz/d/4078066


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz