« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MěÚ Jičín - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
Městský úřad Jičín
<br> odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
<br> „listopadu 16,506 01 Jičín e-maíí: doprava©mujícíncz fax.: 493 545 285 Č.j.: Mchf2020í18163m0PfMOE V Jičíně dne: 10.8.2020 Vyřizuje: ing.Moravcová Telefon.493 545 419
<br> Tul.: EUROVIA CS,a.s.Závod Čechy východ,oblast Čechy střed Piletická 498
<br> 503 41 Hradec Králové
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahv - přechodná úprava provozu
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení & 61 odst.l zákona č.128í2000 Sb <.>,o obcích.jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení žá 124 odst.6 zák.č.361í2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a podle ust.77 odst.l písm.c) uvedeného zák.č.3602000 Sb <.>,na základě písemné Žádosti,kterou podal žadatel: EUROVIA CS,a.s <.>,Závod Čechy východ,oblast Čechy střed,Piletická 498,503 41 Hradec Králové,IČO: 45274924 (dále žadatel) dne 28.7.2020 a po dohodě s dopravním inspektorátem Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále jen „DI PČR KŘP KHK“) vedeného pod č.j.HPH-64243-
<br> íČJ-2020—050406 ze dne 4.8.2020 <,>
<br> vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení _forntou opatření obecné povahy dle ust.59 17) zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> na silnicích llí328,10280,11138033.11032743,11032834,1103283? a MK - Jičíněves,Liběšice.Češov,Slavhostice,Vršce,Cholenice & Kopidlno viz.plánek pro akci „Rekonstrukce 11/328 Hranice okresu JCÍHK Slavhostice - Jičíněves" v termínu od nabytí účinnosti do 30.10.2020 a pracovní místo od nabytí účinnosti do 30.11.2020 <.>
<br> Dopravni značení bude provedeno dle přiložené situace a podle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" (TP 66)„ dále podle ČSN EN,zák.č.3612000 &Mvhl.č.29402015 Sb.<,>
<br> za těchto podmínek:
<br> ! ) Dopravni značení bude provedeno podíe přílohy 0- die písemného vyjádření Dl PČR KŘ;" KHK čj.: KRPHvófí243—1/ČJ-2020-050406 ze dne 4.8.2020.Značení,k...

Načteno

edesky.cz/d/4067342

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz