Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 01. 2022 VV - Oznámení o vydání Územního plánu Čebín (dále jen ÚP Čebín) formou opatření obecné povahy
28. 01. 2022 Cyklostezka Kuřim - V.Bítýška II. ETAPA MÚP ZŘ
28. 01. 2022 Čebín Zdravotní centrum MÚP R
28. 01. 2022 Veverská Bítýška ulice Říční MÚP R
28. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu
28. 01. 2022 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Valentýnská klobouková zábava 11. 2. 2022
27. 01. 2022 Čebín Zdravotní centrum MÚP R
27. 01. 2022 Veverská Bítýška ulice Říční MÚP R
27. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu
27. 01. 2022 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Valentýnská klobouková zábava 11. 2. 2022
27. 01. 2022 Veverská Bítýška Na Babkách MÚP R
27. 01. 2022 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
27. 01. 2022 Oznámení zahájení ÚŘ - SEK - optická síť Netcom Solutions
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.18
27. 01. 2022 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Lidový košt pálenek
27. 01. 2022 Územní rozhodnutí - Jezdecký klub Srpek
27. 01. 2022 „TE Nová galvanovna Kuřim“ k. ú. Kuřim, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení
27. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka Odboru kanceláře úřadu
27. 01. 2022 Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2022
27. 01. 2022 VV - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu Změny č.2 ÚP Rozdrojovice
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.17
27. 01. 2022 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspšvkových organizací města Kuřimi
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.16
27. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
27. 01. 2022 Pravidla rozpočtového provizoria 2022
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.15
27. 01. 2022 Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.14
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.13
27. 01. 2022 Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.12
27. 01. 2022 Dotační program "ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ" pro rok 2022
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.11
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.10
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.9
27. 01. 2022 Opatření obecné povahy
27. 01. 2022 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.8
27. 01. 2022 Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád
27. 01. 2022 Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2020
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.7
27. 01. 2022 Pořadník č. 42 žadatelů o pronájem obecního bytu
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.6
27. 01. 2022 Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání
27. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.5
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.4
27. 01. 2022 Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.3
27. 01. 2022 Rozpočtové opatření č.2

XML