Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 27.8.2021 od 7:30 hod do 15:00 hod
30. 07. 2021 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - LETNÍ KINO NA KOMENDĚ
30. 07. 2021 Čebín PÚP Cyklostezka Čebín - Drásov místní komunikace III/38529
30. 07. 2021 Dodatečné povolení stavby - Čebín - optické vedení
30. 07. 2021 Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2020
30. 07. 2021 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby dobrovolné číslo 2010KOE0655
30. 07. 2021 Kuřim Legionářská chodníky PÚP
30. 07. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 ÚP Veverská Bítýška
30. 07. 2021 Kuřim ul. Blanenská Místní úprava provozu
30. 07. 2021 Lelekovice ul. Poňava Stanovení přechodné úpravy provozu
30. 07. 2021 Lelekovice ul. Hlavní Stanovení přechodné úpravy provozu
30. 07. 2021 Rozpočtové opatření č.7
30. 07. 2021 Pořadník č. 42 žadatelů o pronájem obecního bytu
30. 07. 2021 Nabídka obecního bytu - byt č. 897/11 (2+1), Na Královkách 897, Kuřim
30. 07. 2021 Rozpočtové opatření č.6
30. 07. 2021 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Letní kino
30. 07. 2021 Výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikacemi 2021
30. 07. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Chudčice (dále jen ÚP Chudčice)
30. 07. 2021 Výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání
30. 07. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
30. 07. 2021 Rozpočtové opatření č.5
30. 07. 2021 Rozpočtové opatření č.4
30. 07. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád
30. 07. 2021 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
30. 07. 2021 Rozpočtové opatření č.3
30. 07. 2021 Rozpočtové opatření č.2
30. 07. 2021 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020
30. 07. 2021 Rozpočtové opatření č.1
30. 07. 2021 Rozpočet města Kuřimi na rok 2021
30. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
30. 07. 2021 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města
30. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku
30. 07. 2021 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
30. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
30. 07. 2021 Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020
30. 07. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy kůrovec
30. 07. 2021 Závěrečný účet hospdaření města Kuřimi 2019
30. 07. 2021 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
30. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy- kůrovec
30. 07. 2021 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
30. 07. 2021 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
30. 07. 2021 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
30. 07. 2021 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
30. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
30. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
30. 07. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění

XML