Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
28. 06. 2022 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - 10. BABSKÉ HODY
27. 06. 2022 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Rozdrojovice
27. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.7
27. 06. 2022 VV - Oznámení o vydání Změny č.4 ÚP Veverská Bítýška formou opatření obecné povahy a doručení úplného znění po vydané změně
27. 06. 2022 Pozvánka na 4. jednání ZM konané 28.06.2022
27. 06. 2022 Oznámení zahájení řízení_novostavba RD_Rozdrojovice
27. 06. 2022 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Taneční zábava 25. 6. 2022
27. 06. 2022 Kuřim Hybešova ing přípojky PÚP
27. 06. 2022 Usnesení o nařízení elektronické dražby
27. 06. 2022 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
27. 06. 2022 Kuřim Sportovní ul. Partner Cities Cup 2022 PÚP
27. 06. 2022 Česká Parkování před MŠ a OÚ MÚP ZŘ
27. 06. 2022 Chudčice most 38529-3 PÚP
27. 06. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kuřimi na roky 2023-2027
27. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2021
27. 06. 2022 Počty podpisů na peticích potřebných ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
27. 06. 2022 Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2022
27. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
27. 06. 2022 Rozdrojovice ul.Šafránka parkování u ZŠ a MŠ MÚP ZŘ
27. 06. 2022 Dokumenty - Mikroregion Kuřimka
27. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.6
27. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.5
27. 06. 2022 Svazek pro výstavbu R43 - návrh závěrečného účtu za rok 2021
27. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 4
27. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 3
27. 06. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné rok 2021
27. 06. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
27. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.2
27. 06. 2022 Pořadník č. 43 žadatelů o pronájem obecního bytu
27. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, kterým se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kuřim
27. 06. 2022 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
27. 06. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
27. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.1
27. 06. 2022 Rozpočet města Kuřimi na rok 2022
27. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu
27. 06. 2022 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspšvkových organizací města Kuřimi
27. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
27. 06. 2022 Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
27. 06. 2022 Dotační program "ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ" pro rok 2022
27. 06. 2022 Opatření obecné povahy
27. 06. 2022 Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád
27. 06. 2022 Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2020
27. 06. 2022 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
27. 06. 2022 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku
27. 06. 2022 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
27. 06. 2022 Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020
27. 06. 2022 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
27. 06. 2022 Opatření obecné povahy kůrovec
27. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019

XML