Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2020 Oznámení o záměru využití nemovitého majetku
26. 09. 2020 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
26. 09. 2020 OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Veverská Bítýška, ul. Tejny - Úprava příjezdu do závodu HARTMNN-RICO
26. 09. 2020 OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, ul. Zahradní – předčasné užívání stavby
26. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
26. 09. 2020 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - zahrádky
26. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 3/2020, o veřejném pořádku
26. 09. 2020 OOP, STANOVENÍ PÚP - Veverská Bítýška, silnice č. III/386 – prodloužení kanalizace a vodovodu
26. 09. 2020 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
26. 09. 2020 Dotační program "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2021
26. 09. 2020 Dotační program "PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2021
26. 09. 2020 Dotační program "PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY" pro rok 2021
26. 09. 2020 Dotační program "VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ" pro rok 2021
26. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zatupitelstva Jihomoravského kraje
26. 09. 2020 OOP, STANOVENÍ PÚP - Veverská Bítýška, ul. Tejny - projíždíte stavbou
26. 09. 2020 OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, Sportovní areál Kuřim, IO 100
26. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 30.9.2020 od 7:15 hod do 16:00 hod
26. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.7
26. 09. 2020 Evidence vozidel 25.9.2020 omezení
26. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Kuřimi pro volby do Zastupitelstva JMK
26. 09. 2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
26. 09. 2020 VV - Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu Změny č.4 Územního plánu Kuřim a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
26. 09. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Čebín (dále jen ÚP Čebín)
26. 09. 2020 Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020
26. 09. 2020 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
26. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.6
26. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 7.10.2020 od 12:01 hod do 13:01 hod
26. 09. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 02. a 03. října 2020
26. 09. 2020 Opatření obecné povahy kůrovec
26. 09. 2020 Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu
26. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.5
26. 09. 2020 Svazek R43 - oznámení o zveřejnění dokumentů
26. 09. 2020 Závěrečný účet hospdaření města Kuřimi 2019
26. 09. 2020 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
26. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.4
26. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.3
26. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
26. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.2
26. 09. 2020 Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů
26. 09. 2020 Opatření obecné povahy- kůrovec
26. 09. 2020 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
26. 09. 2020 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
26. 09. 2020 Rozpočet schválený 2020
26. 09. 2020 Rozpočtové opatření č.1
26. 09. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na období 2021-2024
26. 09. 2020 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
26. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2020, o nočním klidu
26. 09. 2020 Schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
26. 09. 2020 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
26. 09. 2020 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim

XML