Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Ochranná pásma letiště Medlánky
10. 07. 2020 Záměr - pronájem skladu v budově bez č.p./č.e. na parc. č. 1198 k. ú. Kuřim
10. 07. 2020 Záměr - výpůjčka části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9 ul. Bezručova čtvrť
09. 07. 2020 Ochranná pásma letiště Medlánky
09. 07. 2020 Záměr - pronájem skladu v budově bez č.p./č.e. na parc. č. 1198 k. ú. Kuřim
09. 07. 2020 Záměr - výpůjčka části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9 ul. Bezručova čtvrť
09. 07. 2020 OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, ul. Třebízského - výjezd hasičských vozidel
09. 07. 2020 Rozpočtové opatření č.5
09. 07. 2020 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Kuřimské zámecké kulturní léto/ Letní kino 13. - 19. 7. 2020
09. 07. 2020 Svazek R43 - oznámení o zveřejnění dokumentů
09. 07. 2020 Oznámení zahájení společného řízení - Klimatizace v budově radnice
09. 07. 2020 OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, ul. U Stadionu - cyklozávod města Kuřimi 2020
09. 07. 2020 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - zahrádka
09. 07. 2020 OOP, STANOVENÍ MÚ - Čebín, sil. č. II/385, prodloužení chodníků podél silnice č. II/385
09. 07. 2020 OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, Metelkova, č.p. 1774 VPS
09. 07. 2020 OOP, STANOVENÍ PÚP - Veverská Bítýška, ul. Tejny - úprava příjezdu do závodu HARTMANN - RICO
09. 07. 2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
09. 07. 2020 Dražební vyhláška o provedení dražby movité věci
09. 07. 2020 Dražební vyhláška o provedení dražby movitých věci
09. 07. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ na části k.ú. Kuřim
09. 07. 2020 Zahájení územního řízení "Kuřim, Jungmnnova, VNk, TS, NNk, MŠ, p.č.1864"
09. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 23.7.2020 od 7:30 hod do 13:00 hod
09. 07. 2020 Rozhodnutí odvolacího orgánu - neexistence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p. č. 635/162, p. č. 21/1, p. č. 21/2 vše v k. ú. Rozdrojovice
09. 07. 2020 Závěrečný účet hospdaření města Kuřimi 2019
09. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 20.7.2020 od 6:30 hod do 11:00 hod
09. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 16.7.2020 od 7:30 hod do 13:00 hod
09. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 15.7.2020 od 8:30 hod do 12:30 hod
09. 07. 2020 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Kuřim a Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na životní prostředí
09. 07. 2020 OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - OBCHODNÍ GALERIE – ZAHRÁDKY KUŘM, SO 503.1 Parkoviště 01
09. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 15.7.2020 od 7:30 hod do 14:00 hod
09. 07. 2020 Výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikací
09. 07. 2020 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
09. 07. 2020 VV - Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu ÚP Moravské Knínice
09. 07. 2020 Opatření obecné povahy
09. 07. 2020 Závěrečný účet DSO za rok 2019
09. 07. 2020 Rozpočtové opatření č.4
09. 07. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 13.05.2020
09. 07. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 11.05.2020
09. 07. 2020 Rozpočtové opatření č.3
09. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
09. 07. 2020 Nařízení města Kuřimi č. 2/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
09. 07. 2020 Rozpočtové opatření č.2
09. 07. 2020 Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů
09. 07. 2020 Opatření obecné povahy- kůrovec
09. 07. 2020 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
09. 07. 2020 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
09. 07. 2020 Rozpočet schválený 2020
09. 07. 2020 Rozpočtové opatření č.1
09. 07. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na období 2021-2024
09. 07. 2020 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"

XML