Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2019 Hvozdec-omezení užívání vodovodu na 100 l
24. 06. 2019 Veverská Bítýška-Prokeš-studna-ZŘ
24. 06. 2019 V V - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu změny č.2 ÚP Veverská Bítýška
24. 06. 2019 Oznámení zahájení ÚŘ - Rozdrojovice, Za Humny, úpr. DTS, NN
24. 06. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
24. 06. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24. 06. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - SEK - optická síť Netcom Solutions
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 13.07.2019 od 06:00 hod do 18:00 hod
24. 06. 2019 Hvozdec-omezení užívání veřejného vodovodu-návrh opatření
24. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu hospodaření města Kuřimi za rok 2018
24. 06. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
24. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.3
24. 06. 2019 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
24. 06. 2019 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce nebo slavnosti - Memoriál Bohumila Plška 22.6.2019
24. 06. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
24. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 28.06.2019 od 11:00 hod do 15:00 hod
24. 06. 2019 Upozornění stavebníkům z hlediska ochrany archeologických nálezů
24. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019, o veřejném pořádku
24. 06. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád
24. 06. 2019 Vyvěšení rozpočtových dokumentů - MIKROREGION KUŘIMKA
24. 06. 2019 OZNÁMENÍ o vyvěšení rozpočtových dokumentů
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
24. 06. 2019 Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
24. 06. 2019 Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Kuřim - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
24. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.2
24. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2019, o nočním klidu
24. 06. 2019 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
24. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
24. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
24. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.1
24. 06. 2019 Rozpočet města na rok 2019
24. 06. 2019 Rozpočty a Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
24. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
24. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č.5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24. 06. 2019 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
24. 06. 2019 Pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu
24. 06. 2019 Zákaz odběru povrchových vod
24. 06. 2019 Závěrečný účet města Kuřimi za rok 2017
24. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
24. 06. 2019 Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec
24. 06. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
24. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi
24. 06. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 2/2017, kterým se vydává tržní řád
24. 06. 2019 Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů
24. 06. 2019 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
24. 06. 2019 Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM
24. 06. 2019 OZV č. 2/2015 o místním poplatku ze psů
24. 06. 2019 OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí
24. 06. 2019 Přehled kuřimských médií k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě
24. 06. 2019 OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi

XML