Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2022 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle § 64-65 z.č.256/2013Sb.
25. 09. 2022 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
25. 09. 2022 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
25. 09. 2022 Kuřim Blanenská Protlak Optická síť PÚP
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.10
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.9
25. 09. 2022 VV - Oznámení o vydání Změny č.4 ÚP Lelekovice formou opatření obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydané změně
25. 09. 2022 Výkup pozemků pod komunikacemi 2022
25. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
25. 09. 2022 Sdělení - seznámení s podklady - Klimatizace v budově radnice
25. 09. 2022 Kuřim Blanenská MÚP IS 24a ZŘ
25. 09. 2022 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht
25. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
25. 09. 2022 Sdělení - seznámení s podklady - Čebín - optické vedení
25. 09. 2022 Jinačovice Cyklostezka MÚP ZŘ
25. 09. 2022 Dotační program "PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2023
25. 09. 2022 Dotační program "VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ" pro rok 2023
25. 09. 2022 Dotační program "PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY" pro rok 2023
25. 09. 2022 Dotační program "ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ" pro rok 2023
25. 09. 2022 Dotační program "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2023
25. 09. 2022 Kuřim Brněnská MÚP ZŘ
25. 09. 2022 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
25. 09. 2022 Rozhodnutí o době a místě konání voleb do Senátu parlamentu České Republiky a do Zastupitelstva města Kuřimi
25. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka Odboru sociálních věcí a prevence
25. 09. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
25. 09. 2022 Závěrečný účet města Kuřimi za rok 2021
25. 09. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi 2023-2027
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.8
25. 09. 2022 Veřejná vyhláška
25. 09. 2022 Počet členů Zastupitelstva města Kuřimi pro volební období 2022-2026
25. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.7
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.6
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.5
25. 09. 2022 Svazek pro výstavbu R43 - návrh závěrečného účtu za rok 2021
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 4
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 3
25. 09. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné rok 2021
25. 09. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.2
25. 09. 2022 Pořadník č. 43 žadatelů o pronájem obecního bytu
25. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, kterým se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kuřim
25. 09. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.1
25. 09. 2022 Rozpočet města Kuřimi na rok 2022
25. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu
25. 09. 2022 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspšvkových organizací města Kuřimi
25. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
25. 09. 2022 Dotační program "ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ" pro rok 2022
25. 09. 2022 Opatření obecné povahy

XML