Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
19. 02. 2019 SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
19. 02. 2019 OOP přechodná úprava provozu Město Kuřim Legionářská
19. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.1
19. 02. 2019 Rozpočet města na rok 2019
19. 02. 2019 Záměr propachtovat pozemek
15. 02. 2019 Záměr - pronájem nebytového prostoru č. 831/9 ul. Zborovská, Kuřim - kryt CO
15. 02. 2019 Záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1707
14. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.16
14. 02. 2019 Pozvánka na vyhlašování ankety Sportovec města Kuřimi
14. 02. 2019 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, uzavírka ulice Podhoří
14. 02. 2019 Záměr - pronájem nebytového prostoru č. 847/10, ul. nám. Osvobození, Kuřim
13. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.16
12. 02. 2019 Pozvánka na vyhlašování ankety Sportovec města Kuřimi
12. 02. 2019 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, uzavírka ulice Podhoří
11. 02. 2019 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, uzavírka ulice Podhoří
11. 02. 2019 Záměr - pronájem nebytového prostoru č. 847/10, ul. nám. Osvobození, Kuřim
11. 02. 2019 „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050“ - zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zj
11. 02. 2019 oop přechodná úprava provoz Kuřim
11. 02. 2019 Kuřim-"Díly za svatým Jánem" 8.etapa- vodovod, kanalizace
11. 02. 2019 Oznámení o záměru využití nemovitého majetku
11. 02. 2019 Oznámení pořádání veřejně přístupné kulturní akce - Masopust 02.03. 2019
11. 02. 2019 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
11. 02. 2019 Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018
11. 02. 2019 Veverská Bítýška-Barabášová-studna-zahájení řízení
11. 02. 2019 Místní úprava provozu v obci JInačovice
11. 02. 2019 Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Kuřim
11. 02. 2019 OOP Jinačovie nové dopravní značení
11. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení dotačního programu - podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
11. 02. 2019 Záměr - pronájem nebytového prostoru č. 839/10, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim
11. 02. 2019 Rozpočty a Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
11. 02. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
11. 02. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
11. 02. 2019 I/43 MÚK Lipůvka + MÚK Kuřim, východ + Podlesí, obchvat
11. 02. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.15
11. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
11. 02. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 2/2018, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
11. 02. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.14
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.13
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.12
11. 02. 2019 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
11. 02. 2019 Pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.11
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.10
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.9
11. 02. 2019 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.8
11. 02. 2019 Zákaz odběru povrchových vod

XML