Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 11.11.2019 od 7:30 hod do 15:00 hod
22. 10. 2019 Rekonstrukce veřejného osvětlení - ulice Hlavní a Poňava v Lelekovicích
22. 10. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
22. 10. 2019 Veverská Bítýška-ul. U Hřiště-kanalizace dešťová-povolení
22. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 30.10.2019 od 7:15 hod do 18:00 hod
22. 10. 2019 Výzva k vyjádření k odvolání k ÚR na stavbu SEK - optická síť Netcom Solutions
22. 10. 2019 OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, silnice II/385 - FAMILY PARK ZAHRÁDKY - okružní křižovatka
22. 10. 2019 Záměr na prodej částí pozemků pod parkovištěm
22. 10. 2019 STANOVENÍ PÚP-Brno, silnice II/384, ul. Rakovecká - obj. trasa ORP Kuřim - doplnění
22. 10. 2019 Záměr na pronájem plynárenského zařízení
22. 10. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
22. 10. 2019 Výzva občanům k vyjádření a zaslání podnětů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK 2021 – 2023
22. 10. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
22. 10. 2019 Návrh "Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje" a "Vyhodnocení vlivů návrhu A1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území"
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.8
22. 10. 2019 Dotační program "PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2020
22. 10. 2019 Dotační program "PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY" pro rok 2020
22. 10. 2019 Dotační program "VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ" pro rok 2020
22. 10. 2019 Dotační program "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" pro rok 2020
22. 10. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
22. 10. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění
22. 10. 2019 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
22. 10. 2019 Rozpočtové oaptření č.7
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.6
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.5
22. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.4
22. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 3/2019, o nočním klidu
22. 10. 2019 Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2018
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.3
22. 10. 2019 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
22. 10. 2019 Upozornění stavebníkům z hlediska ochrany archeologických nálezů
22. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019, o veřejném pořádku
22. 10. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád
22. 10. 2019 OZNÁMENÍ o vyvěšení rozpočtových dokumentů
22. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
22. 10. 2019 Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
22. 10. 2019 Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Kuřim - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.2
22. 10. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
22. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.1
22. 10. 2019 Rozpočet města na rok 2019
22. 10. 2019 Rozpočty a Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
22. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
22. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška č.5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
22. 10. 2019 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
22. 10. 2019 Pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu
22. 10. 2019 Zákaz odběru povrchových vod
22. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43

XML