Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
19. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
19. 04. 2019 Svolání 21. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
19. 04. 2019 Pozvánka na zasedání výboru pro kulturu a spolkový život
19. 04. 2019 Kuřim, Zahradní, rekonstrukce kanalizace-vodoprávní povolení
19. 04. 2019 Veverská Bítýška-Barabášová-studna-R
19. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP ve dnech 24. – 25.05.2019
19. 04. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 1/2019, kterým se zrušuje Nařízení města Kuřimi č. 2/2018
19. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 25.05.2019 od 06:30 hod do 10:00 hod
19. 04. 2019 Kuřim-Bezručova čtvrť-rekonstrukce kanalizace-zahájení řízení
19. 04. 2019 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
19. 04. 2019 Aktualizace bezpečnostního programu provozovatele Tyco Electronics Czech s.r.o.
19. 04. 2019 Oznámení zahájení ÚŘ - Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19. 04. 2019 OZNÁMENÍ o vyvěšení rozpočtových dokumentů
19. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
19. 04. 2019 Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
19. 04. 2019 Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Kuřim - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
19. 04. 2019 Zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Kuřim
19. 04. 2019 Rozpočtové opatření č.2
19. 04. 2019 Pozvánka na 6. setkání pracovní skupiny Koordinátoři KPSS 21 ORP
19. 04. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
19. 04. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
19. 04. 2019 Oznámení pokračování územního řízení - Jezdecký klub Srpek
19. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2019, o nočním klidu
19. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu Změny č.2 Územního plánu Kuřim a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
19. 04. 2019 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
19. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
19. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
19. 04. 2019 Rozpočtové opatření č.1
19. 04. 2019 Rozpočet města na rok 2019
19. 04. 2019 Rozpočty a Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
19. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
19. 04. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 2/2018, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
19. 04. 2019 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
19. 04. 2019 Pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu
19. 04. 2019 Zákaz odběru povrchových vod
19. 04. 2019 Závěrečný účet města Kuřimi za rok 2017
19. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
19. 04. 2019 Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec
19. 04. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
19. 04. 2019 OZV č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi
19. 04. 2019 OZV č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 6/2017, o veřejném pořádku
19. 04. 2019 Nařízení města Kuřimi č. 2/2017, kterým se vydává tržní řád
19. 04. 2019 Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů
19. 04. 2019 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 04. 2019 Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM
19. 04. 2019 OZV č. 2/2015 o místním poplatku ze psů
19. 04. 2019 OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí

XML