Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht
16. 04. 2021 Veverská Bítýška-Hakl-vodovod, kanalizace-ZŘ
16. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
16. 04. 2021 Kuřim-Bezručova-rekonstrukce kanalizace-prodloužení platnosti stavebního povolení - rozhodnutí
16. 04. 2021 OOP, STANOVENÍ MÚ - Čebín, ul. Nová ulice - oprava místní komunikace
16. 04. 2021 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
16. 04. 2021 Rozpočtové opatření č.3
16. 04. 2021 Rozpočtové opatření č.2
16. 04. 2021 Usnesení o přerušení řízení - Čebín - optické vedení
16. 04. 2021 Oznámení zahájení ÚŘ - Optická síť Kuřim: Wolkerova_Jelínkových
16. 04. 2021 OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, ul. Zahradní - obnova komunikace
16. 04. 2021 OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Moravské Knínice, podloužení komunikace na parc. č 504
16. 04. 2021 OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, blokové čištění komunikací - jaro 2021
16. 04. 2021 Záměry na prodej a směny pozemků
16. 04. 2021 Dražební vyhláška
16. 04. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 26.03.2021
16. 04. 2021 VV - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu ÚP Jinačovice a vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
16. 04. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č.296/2021
16. 04. 2021 Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů - Mikroregion Kuřimka
16. 04. 2021 Usnesení o nařízení elektronické dražby
16. 04. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
16. 04. 2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb.
16. 04. 2021 Mimořádné opatření o nutnosti použití ochranných prostředků dýchacích cest
16. 04. 2021 Záměr - pronájem kanceláře č. 5, Jungmannova 950, Kuřim
16. 04. 2021 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020
16. 04. 2021 Mikroregion Kuřimka - Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023
16. 04. 2021 Mikroregion Kuřimka - Návrh rozpočtu na rok 2021
16. 04. 2021 Rozpočtové opatření č.1
16. 04. 2021 Rozpočet města Kuřimi na rok 2021
16. 04. 2021 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky ze dne 14.2.2021
16. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
16. 04. 2021 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města
16. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
16. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku
16. 04. 2021 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
16. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. 04. 2021 Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020
16. 04. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
16. 04. 2021 Opatření obecné povahy kůrovec
16. 04. 2021 Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu
16. 04. 2021 Závěrečný účet hospdaření města Kuřimi 2019
16. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
16. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
16. 04. 2021 Opatření obecné povahy- kůrovec
16. 04. 2021 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
16. 04. 2021 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
16. 04. 2021 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
16. 04. 2021 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
16. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů

XML