Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2020, o nočním klidu
23. 01. 2020 Pozvánka na zasedání sportovního výboru ZM 05.02.2020
23. 01. 2020 Územní rozhodnutí "Rekonstrukce veřejného osvětlení - ulice Hlavní a Poňava v Lelekovicích"
23. 01. 2020 OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, ul. Pod Vinohrady, ul. Hybešova - doplnění DZ zony 30
23. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
23. 01. 2020 Schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
23. 01. 2020 Oznámení o zahájení ÚŘ - III/37917 Lelekovice most
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.13
23. 01. 2020 Výběrové řízení - Referent/ka odboru dopravy Městského úřadu Kuřim
23. 01. 2020 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
23. 01. 2020 Pravidla rozpočtového provizoria 2020
23. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
23. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů
23. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.12
23. 01. 2020 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.11
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 10
23. 01. 2020 Nařízení města Kuřimi č. 4/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.9
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.8
23. 01. 2020 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění
23. 01. 2020 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
23. 01. 2020 Rozpočtové oaptření č.7
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.6
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.5
23. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.4
23. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 3/2019, o nočním klidu
23. 01. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi za rok 2018
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.3
23. 01. 2020 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
23. 01. 2020 Upozornění stavebníkům z hlediska ochrany archeologických nálezů
23. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2019, o veřejném pořádku
23. 01. 2020 Nařízení města Kuřimi č. 2/2019, kterým se vydává tržní řád
23. 01. 2020 OZNÁMENÍ o vyvěšení rozpočtových dokumentů
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
23. 01. 2020 Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.2
23. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
23. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření č.1
23. 01. 2020 Rozpočet města na rok 2019
23. 01. 2020 Rozpočty a Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
23. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
23. 01. 2020 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
23. 01. 2020 Pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu
23. 01. 2020 Zákaz odběru povrchových vod
23. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43

XML