Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2020 Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy- kůrovec
06. 04. 2020 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
06. 04. 2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
06. 04. 2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
06. 04. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 01.04.2020
06. 04. 2020 Oznámení o zastavení projednávání návrhu Územního plánu Moravské Knínice a zrušení termínu společného jednání
06. 04. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 31.3.2020
06. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu
06. 04. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 30.3.2020
06. 04. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 26.3.2020
06. 04. 2020 COVID-19 aktualizace dat poskytovatelů zdravotnických služeb v jmk
06. 04. 2020 záměr na prodej pozemku pro trafostanici
06. 04. 2020 Záměr - pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9
06. 04. 2020 OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, MK na p.č. 382/1 k.ú. Kuřim přesun 3xVPS
06. 04. 2020 03Regionální_inovační_strategie_JMK_ZZŘ
06. 04. 2020 OOP, STANOVENÍ PÚP - Rozdrojovice, ul. Šafránka, ul. Cihelna - rekonstukce MK
06. 04. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.3.2020
06. 04. 2020 Územní rozhodnutí_Kuřim, VNk, TS, NNk, Malý parc.č. 2614/1, 612/23
06. 04. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 19.3.2020
06. 04. 2020 Přijetí krizového opatření č.249
06. 04. 2020 Přijetí krizového opatření č.248
06. 04. 2020 Přijetí krizového opatření č.247
06. 04. 2020 ROZHODNUTÍ - hejtmana Jihomoravského kraje
06. 04. 2020 Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat
06. 04. 2020 Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
06. 04. 2020 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
06. 04. 2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
06. 04. 2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
06. 04. 2020 Opatření při sňatečných obřadech v době vyhlášení nouzového stavu
06. 04. 2020 Vyhlášen - NOUZOVÝ STAV V ČESKÉ REPUBLICE
06. 04. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Kuřim
06. 04. 2020 NÁVRH ROZPOČTU DSO Mikroregion Kuřimka na rok 2020
06. 04. 2020 Záměr - pronájem kanceláří č. 1 a 2, Jungmannova 950, Kuřim
06. 04. 2020 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
06. 04. 2020 Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu Moravské Knínice - ZRUŠENO oznámením č.j.MK/6947/20/OI ze dne 2.4.20
06. 04. 2020 Rozpočet schválený 2020
06. 04. 2020 Rozpočtové opatření č.1
06. 04. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na období 2021-2024
06. 04. 2020 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
06. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2020, o nočním klidu
06. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
06. 04. 2020 Schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
06. 04. 2020 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
06. 04. 2020 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
06. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
06. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů
06. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
06. 04. 2020 Nařízení města Kuřimi č. 4/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

XML