Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2021 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
24. 09. 2021 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
24. 09. 2021 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
24. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
24. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů
24. 09. 2021 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
24. 09. 2021 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
24. 09. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění
24. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
24. 09. 2021 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
24. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
24. 09. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
24. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
24. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
24. 09. 2021 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
24. 09. 2021 Zákaz odběru povrchových vod
24. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
24. 09. 2021 Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec
24. 09. 2021 Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů
24. 09. 2021 Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM
24. 09. 2021 OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí
24. 09. 2021 Přehled kuřimských médií k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě
24. 09. 2021 OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi
24. 09. 2021 Návštěvní řád městských hřišť provozovatele město Kuřim
24. 09. 2021 Projekt Euroklíč
24. 09. 2021 OZV č. 2/2010 o požárním řádu města Kuřimi
24. 09. 2021 OZV č. 4/2009 o dani z nemovitostí v katastrálním území Kuřim
24. 09. 2021 OZV č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi
24. 09. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 Územního plánu Lelekovice
24. 09. 2021 VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 Územního plánu Lelekovice
24. 09. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
24. 09. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
24. 09. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
24. 09. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
24. 09. 2021 Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
24. 09. 2021 Kuřim dopravní terminál PÚP I.Etapa
24. 09. 2021 Jinačovice MÚP ZŘ
24. 09. 2021 Dražební vyhláška (dražba dobrovolná)
24. 09. 2021 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
24. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu
24. 09. 2021 Opatření obecné povahy
24. 09. 2021 Chudčice Chodníky III.Etapa PÚP
24. 09. 2021 Lelekovice ul. Plástky kanalizace PÚP
24. 09. 2021 Česká ul. Hlavní PÚP
24. 09. 2021 Veverská Bítýška Na Babkách PÚP
24. 09. 2021 Kuřim ul. Školní PÚP
24. 09. 2021 Česká ul.Hradecká PÚP
24. 09. 2021 Kuřim ORP - celoroční PÚP pro SÚS JmK
24. 09. 2021 Kuřim Brněnská MÚP ZŘ
24. 09. 2021 Dotační program "ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ" pro rok 2021

XML