Město Kuřim

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://kurim.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Datová schránka: 5dhbqi2
E-mail: epodatelna@radnice.kurim.cz, posta@radnice.kurim.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 3
25. 09. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné rok 2021
25. 09. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.2
25. 09. 2022 Pořadník č. 43 žadatelů o pronájem obecního bytu
25. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, kterým se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kuřim
25. 09. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
25. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.1
25. 09. 2022 Rozpočet města Kuřimi na rok 2022
25. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu
25. 09. 2022 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspšvkových organizací města Kuřimi
25. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
25. 09. 2022 Dotační program "ENERGIE NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ" pro rok 2022
25. 09. 2022 Opatření obecné povahy
25. 09. 2022 Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád
25. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 1/2021, o nočním klidu
25. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku
25. 09. 2022 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
25. 09. 2022 Pozvánka na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 31.8.2020
25. 09. 2022 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
25. 09. 2022 Opatření obecné povahy kůrovec
25. 09. 2022 Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2019
25. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
25. 09. 2022 Opatření obecné povahy- kůrovec
25. 09. 2022 Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
25. 09. 2022 Schválené ŽÁDOSTI o dotace z rozpočtu MĚSTA KUŘIMI V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI PRO ROK 2020"
25. 09. 2022 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
25. 09. 2022 Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
25. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
25. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku ze psů
25. 09. 2022 Opatření obecné povahy - změna přílohy č. 1
25. 09. 2022 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
25. 09. 2022 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kůrovec - doplnění
25. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
25. 09. 2022 Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr
25. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec
25. 09. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu města 2020-2023
25. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník úřadu, Brno-Kníničky
25. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazku obcí pro výstavbu R43
25. 09. 2022 OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
25. 09. 2022 Zákaz odběru povrchových vod
25. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu R43
25. 09. 2022 Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Hvozdec
25. 09. 2022 Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů
25. 09. 2022 Pravidla města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM
25. 09. 2022 OZV č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Kuřimí
25. 09. 2022 Přehled kuřimských médií k propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě
25. 09. 2022 OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kuřimi
25. 09. 2022 Návštěvní řád městských hřišť provozovatele město Kuřim
25. 09. 2022 Projekt Euroklíč

XML