« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Vokolo Príglu 2022 PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO Vokolo priglu souhlas DI PCR
POLICIE CE SKÉ REPUBLIKY M' :é řecli'teLCJT-n l;nalicie Brno
<br> Důl Wai i_nsp cel-m:.rát.p dopravník-3-
<br> čj.:MMB- /2022
<br> MmB souhlasí datum
<br> ODBOR DOPRAVY MmB DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO
<br> 33%,www.dopravniznacenibrno.cz 313! BSMORAV
<br> DOPRAVNÍ ZNACENÍ
<br> 328 a BZ9 nutno osadit 7 dní předem počty Z4 a ZS jsou pouze orientační
<br> N 33“- '.3.<.> J__ ; ".*Waiššř'“.<.> <.>,- -.-.\\ -Tg.ř;—o
<br> _tb'll BS MORAVA BSE! www.bsmor'ava.cz 35% <,>
<br> \ Er
<br> :
<br> v
<br> OPRAVNÍ ZNACENI
<br> OPRAVNÍZNAČENÍ 35%,www.dopravniznacenibrno.cz 3.3%,BS MORAVA 35%,www.bsmorava.cz 17.3%,DOPRAVNÍZNAČENÍ 3.3%,www.dopravniznacenibrno.cz 3.5%,BS MORAV
<br> _\
<br> | I | | I | | I | | | I ___________ „__ ______;____________— | I | | I | | I | | I
<br> IU [II] 11 LS nebude umnžněn výjezd
<br> | | | I | | I | | | I | „ I | | | I | | I | | I L 44444444444 _ | | I | | I | | | I | | 1,| | | I | | I | | I |
<br> | TERMÍN mm -15:00h KOMUNIKACE RAKOVECKÁ UZAVŘENA
<br> PORADATEL
<br> ASISTENCE POLICIE CR
<br> ASISTENCE MESTSKE POLICIE
<br> USEK UZAVRENY V DEN KONÁNI AKCE V CASE 10 00 - 15 00h ÚSEK UZAVRENY V DEN KONÁNI AKCE V CASE 10:00 - 11:45h USEK UZAVRENY V DEN KONÁNI AKCE V CASE 11 15 - 14 00h
<br> NEPODBARVENE ZNACKY OSADIT V DEN KONÁNI AKCE - 10:00 - 15:00h EVŽVĚMĚEPVIZOIOPRAVV KOMUNIKACÍ
<br> PRONÁJEM A PRODEJ DZ | VODOROVNÉ ZNAČENÍ VYSTRAZNÉ SYSTÉMY
<br> M _.<.> BS MORAVA DOPRAVNI ZNACENI
<br> ŘEŠEVI DOPRAVVISI'UACE
<br> PROJEKI DOPRAVVIHO ZNACENI
<br> _.___________I____________4_V
<br> projekt: strana
<br> zakázka: 2022AK00105 1 / 14
<br> zozzm00071
<br> KC
<br> OPRAVNÍZNAČENÍ 35%,www.dopravniznacenibrno.cz 3.3%,BS MORAVA 35%,www.bsmorava.cz 17.3%,DOPRAVNÍZNAČENÍ 3.3%,www.dopravniznacenibrno.cz 3.5%,BS MORAV
<br> :,na | _ | I | | | | I
<br> OOOWIW-SLBV
<br> IU DH 11 A5 nebude umnžnšn
<br> IMS - 15 HD knmunikic! Raknvecká
<br> v úseku ul.Pndkumurská - aní Nnrka ulavřena
<br> 3
<br> NONÍSTOP SERVIS
<br> SYSTÉMY PRO (DRAW KDMJMKACI
<br> PROVÁJEM A PRODEJ D; I ...
VOKOLO PRÍGLU 2022 PÚP 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
tel.+XXX XXX XXX XXX
kucka@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
tel.: +XXX XXX XXX XXX
e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/88712/22/OD/MKC
spis.zn.: S-MK/87190/22/OD
<br> datum: 27.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na návrhu právnické osoby Brněnský klub běžeckých aktivit,z.s.<,>
Milady Horákové 890/20,602 00 Brno,IČ: 22846425 zastoupený na základě plné moci právnickou
<br> osobou BS Morava spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 25511009 (dále jen „navrhovatel“) <,>
po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým
<br> je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie ČR a po projednání s tímto
<br> dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provo...

Načteno

edesky.cz/d/5683414

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz