« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle § 64-65 z.č.256/2013Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam UZSVM 8 2022
Název okresu
<br> Název
<br> obce Název kú
<br> OPS
<br> UB -
<br> typ
<br> OPSUB -
<br> název OPSUB - adresa ID vlastnictví
<br> Po
<br> díl
<br> čit
<br> at
<br> Po
<br> díl
<br> jm
<br> en
<br> Parcela -
<br> výměra
<br> Název
<br> druhu
<br> pozemku
<br> Název
<br> způsobu
<br> využití
<br> pozemku
<br> Parcela
<br> (formátováno)
<br> Číslo
<br> LV
<br> (parc
<br> ela)
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXXX XXXXX
<br> Wildwood Dr.XXXX <,>
<br> South Lake Tahoe <,>
<br> Spojené státy 554961733 1 2 5024
<br> lesní
<br> pozemek
<br> Kuřim 677655,č <.>
<br> 2639/3 548
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXX XXXXX
<br> Podhoří XXX,XXXXX
<br> Kuřim XXXXXXXXX 1 10 5681
<br> orná
<br> půda
<br> Kuřim 677655,č <.>
<br> 2681/1 624
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX
<br> Goyean st.XXXX <,>
<br> Windsor,Kanada 555408733 1 10 38
<br> zastavěná
<br> plocha a
<br> nádvoří
<br> Kuřim 677655,č <.>
<br> 3477 946
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX
<br> Goyean st.XXXX <,>
<br> Windsor,Kanada 555408733 1 10 627 zahrada
<br> Kuřim 677655,č <.>
<br> 3478 946
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX
<br> Goyean st.XXXX <,>
<br> Windsor,Kanada 555408733 1 10 3980
<br> ovocný
<br> sad
<br> Kuřim 677655,č <.>
<br> 3479 946
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX
<br> Goyean st.XXXX <,>
<br> Windsor,Kanada 555408733 1 10 91
<br> lesní
<br> pozemek
<br> Kuřim 677655,č <.>
<br> 3456/1 946
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO
<br> Hendrych
<br> Jindřich
<br> Královopolská 24 <,>
<br> 61600 Brno 555410733 2 3 1284
<br> orná
<br> půda
<br> Kuřim 677655,č <.>
<br> 2918/22 948
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXX XXXXX XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X XX XXXX
<br> orná
<br> půda
<br> Kuřim 677655,č <.>
<br> 4583 1226
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXX XXXXX XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X XX XXX
<br> orná
<br> půda
<br> Kuřim 677655,č <.>
<br> 3538/82 1226
<br>
<br> Brno-venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXX XXXXX XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X XX XX
<br> orná
<br> půda
<br> Kuřim 67765...
Dopis UZSVM 8 2022
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
PŘÍKOP 11,60200 BRNO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 50660/B/2022-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/B/36376/2022-HMSO
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 323
<br> E-MAIL: Petr.Sramek@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Město Kuřim
Jungmannova 968/75
66434 Kuřim
<br> DATUM: 21.9.2022
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
dle §§ 64–65 zákona č.256/2013 Sb <.>
<br> Vážení <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb.v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2022 <.>
Žádáme Vás,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce
Vašeho úřadu společně s přiloženými informacemi a výzvou pro veřejnost <.>
Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust.§ 1050 odst.2 zákona
č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu
ust.§ 1045 odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.Z tohoto
důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední desce bez přerušení až do data
31.12.2023 <.>
Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Činnost UZSVM“,v části
„Nedostatečně identifikovaní vlastníci“ <.>
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitostí <.>
Závěrem upozorňujeme,že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků <,>
jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění <.>
<br> Děkujeme za spolupráci
<br> Mgr.XXXXX XXX
ředite...

Načteno

edesky.cz/d/5683413

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz