« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKK záměr
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 www.kurim.cz
664 34 Kuřim
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
<br>
záměr na pronájem částí pozemků parc.č.2976/1 o vým.106 m2 a parc.č.2976/8
<br> o vým.33 m2 vše v k.ú.Kuřim Sportovnímu klubu Kuřim,z.s <.>,se sídlem U Stadionu
<br> 697/2,664 34 Kuřim,IČO 44947712 za účelem provozování letní zahrádky u objektu
<br> restaurace v areálu stadionu Kuřim,na dobu neurčitou,za cenu ve výši 342,91
<br> Kč/m2/rok s valorizací <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Kuřimi dne 22.09.2022
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno: 22.09.2022
<br> Sňato:
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 07.10.2022 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/5683411


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz