« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Výkup pozemků pod komunikacemi 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkup pozemků pod komunikacemi 2022
Město Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> Město Kuřim 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJ ETKOPRÁVNÍ
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br> vsouladu s„PravidIy pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“
<br> výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek:
<br> a) termín konání výběrového řízení 20.10.2022
<br> b) objem finančních prostředků 250.000 Kč
<br> 0) maximální cena za rn2 pozemku 500 Kč '
<br> d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají vcelých korunách soznačením „Výkup pozemků pod komunikacemi'í přijímají se na předepsaných formulářích vzalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IV.NP dv.c.413 do čtvrtku 20.října 2022 do 11: 30 hodin <.>
<br> V Kuřimi dne: 14.9.2022
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r.starosta
<br> Vyvěšeno: XX.9.2022
<br> Sňato:
<br> POKYNY PRO ROK 2022
<br> pro vlastníky pozemků pod místními komunikacemi,kteří chtějí tyto pozemky nabídnout městu Kuřim k odprodeji v souladu s "Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi" a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Kuřimi číslo Z/2022/089 ze dne 6.9.2022:
<br> 1) maximální cena za jeden m2 odprodávaného pozemku činí 500 Kč <.>
<br> 2) zájemce o odprodej pozemku si vyzvedne na odboru majetkoprávním MěÚ Kuřim,Jungmannova 968/75,(lV.NP dv.č.413) formulář,na němž se nabídky k odprodeji podávají.V případě,že pozemek vlastní manželé (SJM= společné jmění manželů) nebo více osob (podílové spoluvlastnictví) musí nabídku na odprodej pozemku učinit všichni vlastníci společně.Formulář je možno rovněž získat na webových stránkách Městského úřadu Kuřim — www.kurim.cz v sekci "Výzvy města":
<br> 3) vyplněný formulář (identifikační údaje zájemce,parcelní číslo pozemku,který
<br> je nabízen k odprodeji,návrh výše kupní ceny,za kterou je vlastník ochoten jeden m2 předmětného pozemku do vlastnictví města od...

Načteno

edesky.cz/d/5664857

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz