« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Sdělení - seznámení s podklady - Klimatizace v budově radnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KlimatizaceradniceSD
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/10555/20/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/84921/22/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 1
DATUM: 13.9.2022
<br>
<br>
SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako příslušný správní orgán,sděluje podle
§ 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 1.8.2022 na
žádost,kterou podalo
<br> Město Kuřim,IČO 00281964,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci prodloužení platnosti společného povolení stavby
<br> Klimatizace v budově radnice
Kuřim,Jungmannova č.p.968/75
<br> na pozemku parc.č.1742 v katastrálním území Kuřim <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na Odboru stavebním a životního prostředí Městského
úřadu Kuřim (úřední dny Po a St 7:30 - 11:30,12:30 - 17:00) nejpozději do 7.10.2022.Po tomto termínu
správní orgán ve věci rozhodne <.>
<br> Sdělení se netýká žadatele,pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje,a účastníka,který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru
<br> ____________________________________________________________________________________
Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> Obdrží k vyvěšení:
Městský úřad Kuřim
<br> Obdrží účastníci řízení:
<br> Město Kuřim,Jungmannova č.p.968/75,664 34 Kuřim
CETIN a.s <.>,Českomoravská č.p.2510/19,190 00 Praha 9
KME,spol.s r.o <.>,Tyršova č.p.16/3,664 34 Kuřim
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o <.>,Ruská č.p.473/8,101 00 Praha 101
EG.D,a.s <.>,Lidická č.p.1873/36,Černá Pole,602 00 Brno 2
GasNet,s.r.o <.>,Klíšská č.p.940/96,Klíše,400 01 Ústí nad Labem 1
<br> Veřejnou vyhláškou budou uvědoměni účastníci řízen...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz