« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr září 2022 cena 6,17 Kč
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku podle § 39
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a v souladu s usnesením
Rady města Kuřimi č.63/2019 ze dne 13.2.2019
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
 záměr propachtovat část pozemku parc.č.2105 k.ú.Kuřim o výměře 85 m2 –
zahrádka v lokalitě „za domem č.p.1101-1103 ul.Bezručova čtvrť“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 6,17 Kč/m2/rok paní
XXXXXXXXXXXX,bytem Kuřim;
<br>
<br>
<br> V Kuřimi dne 12.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 12.9.2022
<br> Sňato:
<br> Vyvěšeno do: 27.9.2022
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky <.>

Načteno

edesky.cz/d/5664853

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz