« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Jinačovice Cyklostezka MÚP ZŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00 dsps jinacovice DZ 22 0617 celkova situace
ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU
<br> D.1
<br> SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY
<br> HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING.XXXXX XXXXXX
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> OBJEDNATEL: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ DATUM
<br> FORMÁT
<br> ÚČEL
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY
<br> MĚŘÍTKO
<br> ING.XXX XXXXXXX,AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY
<br> V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH OSOB
VEDENÝCH ČKAIT JE VEDEN POD ČÍSLEM 1001904
<br> ING.XXXXX XXXXXX
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
office: Františkánská X,XXX XX Brno
email: jebavy@ados.cx
tel.: +420 604 730 164
<br> ING.XXXXX XXXXXX ING.XXX XXXXXXX
<br> D.X.X.Xg
<br> A4
<br> JIHOMORAVSKÝ KRAJ
<br> CYKLOSTEZKA
<br> ING.XXXX XXXXXXX ING.XXXX XXXXXXX
<br> STAVEBNÍ ČÁST
<br> DOKUMENTACE OBJEKTŮ
<br> KNÍNIČKY,ROZDROJOVICE,KOMÍN,JINAČOVICE <,>
<br> CYKLOSTEZKA BRNO-JINAČOVICE-KUŘIM
<br> 06/2022
<br> 21_055
<br> RDS
<br>
<br> a
s
f
<.>
<br> asf <.>
<br> k
o
s
t
k
y
<br> štìrk
<br> štìrk
<br> š
t
ì
r
k
<br> š
t
ì
r
k
<br> 3716
<br> 3262
<br> 3264
<br> 3266
<br> 3268/1
<br> 3268/2
<br> 658/134
<br> 652/15
<br> 652/16
<br> 652/17
<br> 2
6
2
<.> 6
<br> 2
0
0
<br> +
0
-
<br> 0
<.> 0
<br> 0
<br> 81
<.> 7
<br> 00
<.> 7
<br> 1%
<br> 0+
00
<br> 0
<br> 0
1
0
<.> 0
<br> 0
<br> 0
2
0
<.> 0
<br> 0
<br> 0
3
0
<.> 0
<br> 0
<br> 0
4
0
<.> 0
<br> 0
<br> 0
5
0
<.> 0
<br> 0
<br> 0
6
0
<.> 0
<br> 0
<br> 0
7
0
<.> 0
<br> 0
<br> 0
+
<br> 0
0
0
<.> 0
<br> 0
<br> Z
U
<br>
0
+
<br> 0
5
9
<.> 4
<br> 4
<br> T
K
<br>
C
9
a
<br> C
9
<br> b
<br> N
S
<br> L
<br> N
S
<br> L
<br> M̈
B
<br> R
N
O
-K
<br> N̋
N
Ï
<br> K
Y
<br> S
P
<br> O
V
O
LE
<br> N̋
M
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
ZID
<br> LA
<br> E
1
<br> 3
<br>
<br> asf <.>
<br> štìrk
<br> štìrk
<br> štìrk
<br> štìrk
<br> lesni cesta
<br> 3265
<br> 3267
<br> 3268/3
<br> 3268/4
<br> 3269/1
<br> 3269/2
<br> 3269/3
<br> 658/286
<br> 2
6
5
<.> 0
<br> 0
0
<br> +
1
3
2
<.> 0
<br> 0
<br> 50
<.> 3
<br> 03 <.>
58
<br> %
<br> 5
6
<.> 6
<br> 0
-
<br> 1
4
<.> 4
<br> 9
%
<br> R =
2
<br> y =
-0.8
<br> 2
t =
<br> 18...
JINAČOVICE CYKLOSTEZKA MÚP ZŘ 001
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> kucka@kurim.cz
<br> 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
<br> počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka@kurim.cz
<br> č.j.: MK/84460/22/OD/MKC
<br> spis.zn.: S-MK/74116/22/OD
<br> datum: 12.9.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> ze dne 5.8.2022 právnické osoby SPH stavby s.r.o <.>,Průmyslová 1414,593 01 Bystřice nad
<br> Pernštejnem,IČ: 26230470 (dále jen „navrhovatel“),zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné
<br> povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst <.>
<br> 5 zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého i vodorovného dopravního značení v obci Jinačovice na účelové komunikaci pro pěší a cyklisty
<br> parc.č.2967/1,2967/9,2967/10,2967/11,2967/12,2967/13,2967/14,2967/15,2973/1,2973/2 <,>
<br> 2973/3,2973/4 a 2973/5 vše v k.ú.Komín a parc.č.468/1,468/8,3268/2,3268/3,3269/2 a 3716 v k.ú <.>
<br> Kníničky a parc.č.786/1,786/2,786/3,761/2,767,1077,1097,1122,1129,1130,1135,1157,1169/1 <,>
<br> 1172,1173,1174,1177/1,1178,761/5,116...

Načteno

edesky.cz/d/5664849

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz