« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení zahájení řízení o dodat. povolení stavby - Stavební úpravy domu Jungmannova 908/63 Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HerynkoviZŘ
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/125966/21/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/76161/22/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
<br> TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 2
DATUM: 15.8.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
<br> XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Dušínova 1980/96,664 34 Kuřim a
XXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Dušínova 1980/96,664 34 Kuřim <,>
které zastupuje MZProjekt,s.r.o <.>,IČO 08544794,Purkyňova 3050/99a,612 00 Brno
<br> (dále jen "stavebníci") dne 1.12.2021 podali a dne 10.8.2022 doplnili žádost o dodatečné povolení stavby
nazvané
<br> Stavební úpravy domu Jungmannova 908/63,Kuřim
<br> na pozemcích parc.č.1708 a 1600 v katastrálním území Kuřim.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení
o dodatečném povolení stavby <.>
<br>
Jedná se o stavební úpravy stávajícího dvoupodlažního objektu s plochou střechou,který původně
obsahoval v přízemí prodejnu potravin se sklady a zázemím a v patře kancelář k prodejně a bytovou
jednotku 4+1 <.>
<br> Po stavebních úpravách má objekt obsahovat v přízemí provozovnu pizzerie,provozovnu asijského bistra
a 2 garáže,v patře potom 2 bytové jednotky (1+1 a 3+kk).V rámci stavebních úprav bude,kromě
vnitřních dispozičních změn v objektu,provedeno také zateplení uliční i zahradní fasády,včetně výměny
výplní otvorů.Střecha zůstává původní,stejně jako napojení stavby na inženýrské sítě.Součástí stavby
bude také zbudování nové zpevněné plochy před objektem - sjezdu z místní komunikace do nově
navržených garáží v přízemí objektu <.>
<br>
Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 129 odst.2 a 3 a § 112 odst.1 stavebního
zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a současně nařizuje k projednání žádosti ús...

Načteno

edesky.cz/d/5584014

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz