« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - „TE Nová galvanovna Kuřim – instalace technologie“ k. ú. Kuřim, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího říz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JHM1668 infOznam
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 652 325 x2pbqzq vlckova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
„TE Nová galvanovna Kuřim – instalace technologie“ k.ú.Kuřim,okr.Brno-venkov – zveřejnění
<br> oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí,ve znění pozdějších předpisů,a zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní
<br> úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm.b) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 20.07.2022
<br> oznámení společnosti TE Connectivity XXXXX s.r.o <.>,K AMP XXXX,664 34 Kuřim,IČ 48910791
<br> o záměru „TE Nová galvanovna Kuřim – instalace technologie“ k.ú.Kuřim,okr.Brno-venkov (dále
<br> jen „oznámení záměru“) <.>
<br> Zpracovatelem oznámení záměru je Ing.XXXXX XXXX,Demlova XX,XXX XX Brno <.>
<br> Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č.1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod
<br> číslem 22 – Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím
<br> elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od stanoveného limitu 15 m3 <.>
<br> Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle ustanovení § 7 zákona <.>
<br> Krajský úřad zasílá ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 zákona v příloze oznámení záměru zpracované
<br> podle přílohy č.3 zákona dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům <.>
<br> Krajský úřad upozorňuje dotčené město Kuřim na povinnost dle ustanovení § 16 odst.2 zákona
<br> vyvěsit informaci o obdrženém oznámení záměru a o XXX,kdy a kde je možné do něj nahlížet <,>
<br> neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce,a to po dobu nejméně 15 dnů.Zároveň však
<br> krajsk...

Načteno

edesky.cz/d/5571523


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz