« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o předávání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa pro zařizovací obvod Kuřim
llllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllll
<br> MUKUPGGSCKU?
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 IDDS: 5dhbqi2 “ 664 34 Kuřim www.kurim.cz Kurlm ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNIHO PROSTREDÍ Oddělení životního prostředí počet listů: 1 počet příloh: 1 vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX tel.: +XXX XXX XXX XXX e-mail: chylik©kurim.cz č.j.: MK/73189/22/OSŽP
<br> mih-Š'? bažin iam “\W hmmm,<,> _ 3143 new-MNV _JNA VYH LASKA ???.Éď'v'aíč WM oznářňišňřď'ňř'éďávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa (platných od 1.1.2022 — do 31.12.2031
<br> LHO ZO Kuřim
<br> kód LHO: 607 814
<br> Městský úřad Kuřim,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy lesů podle 5 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „lesní zákon“),podle 5 66 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,podle 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením š 25 lesniho zákona a 5 17 odst.1 vyhlášky č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování lhůtu a místo,kde vlastník lesního majetku (fyzická i právnická osoba) do výměry 50-ti hektarů,jehož lesni majetek spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim a byl zahrnut v uvedeném zařizovacim obvodu,obdrží bezplatně lesní hospodářskou osnovu týkající se stavu lesa — tzv.Vlastnický separát lesnich hospodářských osnov <.>
<br> Vlastnický separát obsahuje podrobné údaje pro porosty,porostní skupiny či etáže a dřeviny,plochovou tabulku a lesnickou mapu <.>
<br> Vlastnický separát lesních hospodářských osnov lze převzít v budově Městského úřadu Kuřim,odboru stavebního a životního prostředí,Jungmannova 968/75 <,>
<br> Ivt \:
<br> 664 34 Kuřim,2.patro,v kancelan c.311,a to v každý úřední den (pondělí a středa ) v době od 7:30 — do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hod a (pátek) v době od 7:30 do 11:00 hod,nebo v jiné pracovní dny po předchozí domluvě <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5561169

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz