« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Registrace kandidátních listin volebních stran správního obvodu Kuřim - Veverská Bítýška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci VEVERSKÁ BÍTÝŠKA OBEC NÁS VŠECH
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> MUKUPGG'PYKBS Městský Úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 „„ Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH vÉcí
<br> Spis.značka: S-MK/64798/22/OSW Číslo jednací: MK/71826/22/OSW
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX e-mail: kre'|cova©kurim.cz datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 9 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e g i st r u ] e kandidátní listinu volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem „VEVERSKÁ BÍTÝŠKA - OBEC NÁS VŠECH“ pro volby do Zastupitelstva města Veverská Bítýška,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 12.07.2022 podala volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem „VEVERSKÁ BÍTÝŠKA— OBEC NÁS VŠECH“ kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Veverská Bítýška,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.© 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 12.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 9 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučenh
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle š 23 odst 4 zákona o volbách do...
Rozhodnutí o registraci SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA ROZVOJ MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
lllllllllllllllllll||lllllllllilIlllllllllllllllllllllIlllllllllllllll
<br> MUKUPGG'PYK'PX
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 „_ Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH vĚcí
<br> Spis.značka: S-MK/66761/22/OSW Číslojednaci: MKI71820/22/OSW
<br> vyřizuje: Zina Hlouchová
<br> tel.: +420 541 422 308 e—mail: hlouchoankurima datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r uj e kandidátní listinu volební strany typu sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLI a nezávislých kandidátů s názvem SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDlDÁTÚ ZA ROZVOJ MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA pro volby do Zastupitelstva města Veverská Bítýška,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 18.07.2022 podala volebni strana typu sdruženi politického hnuti STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů s názvem SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTÚ ZA ROZVOJ MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Veverská Bítýška,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.% 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 18.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučenk
<br> Podle & 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do t...
Rozhodnutí o registraci PRO Bítýšku
*** lllllllllllIlllllll||llllllllllIlllllllllllllllllllllIlllllllllllllll
<br> MUKUPGG'PYKSZ
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311.„ Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNlTŘNÍCH vĚcí
<br> Spis.značka: S—MK/66099/22/OSW Číslo jednací: MKI71832/22/OSW
<br> vyřizuje: Zina Hlouchová
<br> tel.: +420 541 422 308 e-mail: hlouchoankurima datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnuti
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r u ] e kandidátní listinu volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem PRO Bítýšku pro volby do Zastupitelstva města Veverská Bítýška,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 15.07.2022 podala volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem PRO Bítýšku kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Veverská Bítýška,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 15.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který rozhodnutí vydal,tj.Městského úřadu Kuřim <.>
<br> - všem volební...
Rozhodnutí o registraci Občanská demokratická strana
lllllllllllllllllll||lllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllll
<br> MUKUPGG'PYKSN
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 <.>,<.> Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNlTŘNÍCH VĚCÍ
<br> Spis.značka: S-MK/64862/22/OSW Číslo jednací: MK/71819122108W
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX e-maíl: krejcoankurimcz datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i s t r u ] e kandidátní listinu volební strany typu politická strana s názvem Občanská demokratická strana pro volby do Zastupitelstva města Veverská Bítýška,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 12.07.2022 podala volební strana typu politická strana s názvem Občanská demokratická strana kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Veverská Bítýška,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.© 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 12.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučenh
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnut...

Načteno

edesky.cz/d/5561166

Meta

Volby   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz