« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Registrace kandidátních listin volebních stran správního obvodu Kuřim - Moravské Knínice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci Sdružení občanů Moravských Knínic
lllllllllllllllllllllllllllllllIllllIIlIlllllllllllllllllllllllllllll
<br> MUKUPGGBSPHS
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 „_ Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH vĚcí
<br> Spis.značka: S-MK/66047/22/OSW Číslo jednací: MKI71798/22/OSW
<br> vyřizuje: Zina Hlouchová
<br> tel.: +420 541 422 308 e-mail: hIouchoankurima datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i s t r u ] e kandidátní listinu volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Sdružení občanů Moravských Knínic pro volby do Zastupitelstva obce Moravské Knínice,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 15.07.2022 podala volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Sdružení občanů Moravských Knínic kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Moravské Knínice,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 15.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.Poučení:
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitels...

Načteno

edesky.cz/d/5561164


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz