« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Registrace kandidátních listin volebních stran správního obvodu Kuřim - Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci ODS a Spolky pro Kuřim
lllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> HUKUPO©7YK1R „ „„ „ Mestsky urad Kurim tel.+420 541 422 311
<br> „„ Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
<br> gpis.značka: S-MK/64859/22/OSW Císlo jednací: MKI71772/22/OSW
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX e-mail: kre'|cova©kurim.cz datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 9 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r u j e kandidátní listinu volební strany typu sdružení politické strany Občanská demokratická strana a nezávislých kandidátů,s názvem ODS a Spolky pro Kuřim,pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 12.07.2022 podala volební strana typu sdružení politické strany Občanská demokratická strana a nezávislých kandidátů s názvem ODS a Spolky pro Kuřim,kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 12.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučenh
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajskéh...
Rozhodnutí o registraci KDU ČSL
lllllllrllllLljllllllljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> PGG'PYKSH Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 „,Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
<br> Spis.značka: S-MK/64893/22/OSW Číslo jednací: MKI71767122/OSW
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX e-mail: krejcoankurim.cz datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle & 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i s t r u j e kandidátní listinu volební strany typu politická strana s názvem KDU-CSL pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 12.07.2022 podala volební strana typu politická strana s názvem KDU-ČSL kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.š 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 12.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle š 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení n...
Rozhodnutí o registraci KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA
llllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllIllllllllllll
<br> MUKUP097YK4C Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 „,Jungmannova 968/75 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH vĚcí
<br> Spis.značka: S—MK/67510/22/OSW Číslo jednací: MKI71752/22/OSW
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX e-mail: krejcoankurima datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,<,> ' e 9 i st r u ' e kandidátní listinu volební strany typ'u sdružení politického hnutí STAROSTOVE a NEZÁVISLI a nezávislých kandidátů s názvem KURIMSKA OBČANSKÁ LIGA pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.07.2022 podala volební strana typu sdružení politického hnutí STAROSTOVE a NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů s názvem KURIMSKA OBCANSKA LIGA kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.% 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 19.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobně nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<...
Rozhodnutí o registraci KUŘIMÁCI SDRUŽENÍ PRO KUŘIM
lllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> MUKUPGGPYKÉM
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 „,Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR SPRÁVNÍ A VNlTŘNÍCH vÉcí
<br> Spis.značka: S—MK/67384/22/OSW Číslo jednací: MKI71773I22/OSW
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX e-maíl: kre'|cova©kurim.cz datum: 01.08.2022
<br> Rozhodnutí
<br> Městský úřad Kuřim,který je dle 5 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o volbách do zastupitelstev obo/),příslušným registračním úřadem,rozhodl takto:
<br> Dle & 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,r e 9 i st r'u ] e kandidátní listinu volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem KURlMACI — SDRUZENÍ PRO KURIM pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.07 2022 podala volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů snázvem KUŘIMÁCI— SDRUŽENÍ PRO KUŘIM kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.09.2022.Podle ust.& 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 19.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu.Zjištěné drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu 5 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu <.>
<br> Vzhledem ktomu,že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučenů
<br> Podle 5 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Brně <.>
<br> Podle 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitel...

Načteno

edesky.cz/d/5561162

Meta

Volby   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz